Archief

Groningen, Oktober 2010

Duurzame leveranciers

Noordhoff Uitgevers selecteert leveranciers van pre-press activiteiten en drukwerk van boeken op basis van een zorgvuldig selectieproces, waarbij o.a. de volgende criteria worden gehanteerd: technische productiemogelijkheden, productiecapaciteit, levertijden, (financiële) gezondheid en prijs. De huidige preferred suppliers zijn gevestigd in Polen, Spanje, Kroatië, Nederland, Egypte, China en India.

Wij hanteren voor deze leveranciers een Code of conduct met bepalingen die betrekking hebben op o.m. sociale en arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu. Deze code is onderdeel van de leveringsvoorwaarden en door ondertekening van een overeenkomst garandeert de leverancier te handelen in overeenstemming met de Code of conduct. Onze drukwerkleveranciers leveren m.i.v. februari 2012 uitsluitend producten op FSC papier.

Noordhoff Uitgevers controleert op naleving van de gestelde eisen. Een supplier-audit op locatie van de leverancier maakt deel uit van het selectieproces. Tijdens deze audit wordt nadrukkelijk gekeken naar de naleving van de eisen aan de arbeidsomstandigheden en milieugerelateerde onderwerpen. Pas nadat op basis van de audit gebleken is dat de potentiele leverancier voldoet aan de gestelde eisen komt de leverancier op de preferred supplier list. Vervolgens worden in een overeenkomst met de leverancier alle afspraken vastgelegd.
Tijdens de contractperiode worden alle leveranciers jaarlijks minimaal 1 of 2 keer bezocht, waarbij ook scherp wordt toegezien op naleving van de gemaakte afspraken.
De drukkers worden tevens gecontroleerd op het hebben van een ISO 14001 milieu certificaat of op hun bereidheid dat op afzienbare termijn te verkrijgen. Wij vragen bij speciale producten (zoals plastics) ondertekende verklaringen dat er geen giftige stoffen worden gebruikt.

Wij volgen met deze en potentiële leveranciers een traject voor verdere verduurzaming. Met behulp van vragenlijsten heeft begin 2010 een inventarisatie plaatsgevonden van hun huidige duurzaamheidniveau in termen van FSC, ISO 14001, C02-footprint en milieuprogramma. Op basis daarvan zijn (waar nodig) afspraken gemaakt over een tijdpad waarbinnen ze hun bedrijfsactiviteiten naar onze criteria milieuvriendelijk maken op het gebied van CO2-reductie, groene stroom, mobiliteitsplan, CO2-compensatie, afvalbeleid, milieuvriendelijke inkt en transport.

Voor alle (potentiële) drukkerijen waar Noordhoff Uitgevers mee samenwerkt geldt per februari 2012 de eis dat zij FSC papier inkopen voor ons drukwerk, zowel op het gebied van marketingdrukwerk als lesmateriaal (zie ook Reduceren – een overzicht \ Al ons drukwerk op FSC papier