Archief

Groningen, 15 december 2010

Uitgevers pakken illegaal kopiëren door copyshops hard aan

Opnieuw copyshops gesommeerd illegale praktijken te staken

De educatieve uitgeverijen Noordhoff Uitgevers en Pearson, samen goed voor bijna de helft van de studieboekenvoorziening in het hoger onderwijs, roepen het georganiseerd kopiëren van studieboeken met harde hand een halt toe. Recent zijn met succes juridische stappen genomen tegen een aantal Groningse copyshops.

'Iedere copyshop in Nederland moet weten dat wij nooit zullen tolereren dat er inbreuk wordt gemaakt op ons intellectuele eigendom en de rechten en belangen van onze auteurs', aldus Eric Razenberg, Algemeen Directeur van Pearson Benelux. ‘Het schijnt bij diverse kopieerwinkels nog altijd niet door te dringen dat het georganiseerd kopiëren van studieboeken gewoon een misdrijf is’.

Na constatering van in sommige gevallen zeer grootschalige illegale kopieeractiviteiten, zijn de uitgevers in oktober tegen een aantal copyshops, waaronder het Groningse Copy Corner en Copycat, een juridische procedure gestart. De rechtbank in Groningen stelde de uitgeverijen in het gelijk en heeft de copyshops bevolen onmiddellijk hun inbreukmakende activiteiten te staken, op straffe van hoge dwangsommen. Inmiddels hebben alle copyshops een financiële regeling met de uitgevers getroffen, om zodoende verdere juridische procedures te voorkomen.  

Vorig jaar al staakte Delta Copiers in Enschede na succesvolle juridische stappen van beide uitgevers zijn illegale praktijken. ‘Blijkbaar zijn wet- en regelgeving onvoldoende om dit soort misstanden uit te bannen. Wij zullen het illegaal kopiëren van studieboeken daarom nog harder aan gaan pakken’, aldus Eric Razenberg. ‘Daarbij zullen wij alle mogelijke rechtsmiddelen inzetten om de rechten van alle betrokkenen te beschermen.’

Het ontwikkelen en uitbrengen van hoogwaardig studiemateriaal is een vak waaraan door auteurs en uitgeverijen veel tijd, zorg en aandacht wordt besteed. Illegaal kopiëren is niet alleen strafbaar maar brengt tevens de ontwikkeling van goede leermiddelen in gevaar. In het belang van het onderwijs, auteurs en boekhandels zullen de uitgevers altijd tegen geconstateerde gevallen van inbreuk blijven optreden.