Archief

23 januari 2013

Noordhoff Uitgevers speelt met de methodelicentie in op onderwijs van de toekomst

Noordhoff Uitgevers komt vanaf schooljaar 2013-2014 met de methodelicentie, een abonnement waarmee docenten voor een vast bedrag per leerling per jaar beschikking krijgen over ál het lesmateriaal van een methode. Een grote innovatie in de onderwijs- en uitgeefwereld. Noordhoff Uitgevers biedt hiermee de docent meer keuzevrijheid. De meeste docenten zijn positief, zo blijkt uit een studie die de uitgever dit najaar deed onder 400 docenten.

 

Computer, tablet of toch het boek? Het maken van een keuze voor meerdere jaren is voor docenten vaak moeilijk. Met de methodelicentie krijgt de docent al het folio en digitale materiaal tot de beschikking. Op die manier kan de docent altijd switchen tussen tablet, pc en boek en zelf het tempo van innovatie bepalen.. Docenten juichen het idee toe, zo blijkt uit het onderzoek. Bijna driekwart van alle respondenten heeft het liefst zélf de regie over het ideale lespakket.

 

Onderwijs op maat

Het onderwijs verandert in een razend tempo. Acht op de tien docenten zien hun rol veranderen van sturende docent naar coachende docent. Docenten ervaren deze veranderingen als positief. Dit ondanks dat bijna driekwart van de docenten merken dat leerlingen steeds moeilijker bij de les te houden zijn. Het is een boeiende tijd voor docenten - zo stelt 84,8% - en met alle veranderingen in het onderwijs stijgt de vraag naar onderwijs op maat. Met de methodelicentie is het mogelijk meer leerlinggericht onderwijs te bieden. Zo is de voortgang van leerlingen gemakkelijk te volgen en worden individuele opdrachten aan leerlingen gegeven. Leerlingen worden op deze manier uitgedaagd het allerbeste uit zichzelf naar boven te halen. Het doel? Nederland weer op de kaart zetten als kenniseconomie.

 

Al het docentenmateriaal

Met de methodelicentie hebben docenten toegang tot al het docentenmateriaal.. Negen op de tien ondervraagden beschouwt de beschikking over al het lesmateriaal als een enorm voordeel. Met de vernieuwde methoden van Noordhoff Uitgevers kunnen docenten ook eigen materiaal aan het bestaande materiaal toevoegen. Op die manier wordt materiaal meer ‘eigen’ en meer afgestemd op de leerlingen. Bijna driekwart van de docenten werkt het liefst met de nieuwste edities. Dit omdat nieuwe edities vaak beter aansluiten bij de leefwereld van leerlingen en nieuw materiaal meer uitdaagt. De methodelicentie maakt het mogelijk altijd met het allernieuwste materiaal te werken. Daarnaast leerlingen kunnen gewoon weer in werkboeken schrijven. Ook deze ontwikkeling wordt door 70% van de ondervraagde docenten als positief beschouwd.

 

Meer weten over de methodelicentie? Kijk dan op de antwoorden website www.antwoorden.noordhoff.nl van Noordhoff Uitgevers.