Archief

29 oktober 2013

Samenwerking Noordhoff Uitgevers en het Genootschap Onze Taal

Samen meer aandacht voor taal in het voortgezet onderwijs

Het Genootschap Onze Taal en Noordhoff Uitgevers slaan de handen ineen om de aandacht voor taal in het onderwijs te bevorderen. De bestaande Onze Taal-nieuwsbrief voor jongeren TLPST krijgt een vaste plaats in Noordhoffs Nieuw Nederlands, de meestgebruikte methode voor het vak Nederlands in het middelbaar onderwijs.


Vanaf donderdag 24 oktober zal de vernieuwde digitale lesbrief TLPST verschijnen, met daarin maandelijks taalnieuws én taalopdrachten voor middelbare scholieren. Onze Taal verzamelt voor de uitgave actueel taalnieuws,en de auteurs van Nieuw Nederlands maken die berichten optimaal geschikt voorhet voortgezet onderwijs. Zij stellen opdrachten samen die jongeren aansporenactief na te denken over taal.Het gaat daarbij om taal in de breedste zin van het woord: anagrammen, maar ooktaalwetenschap, en het leren van vreemde talen, maar ook taalspelletjes. Voor beide organisaties gaat hiermee een langgekoesterde wens in vervulling: met behulp van actuele gebeurtenissen taalbeschouwing een grotere rol geven in het voortgezet onderwijs.


TLPST zal te vinden zijn via:


Docenten die zich daarvoor hebben aangemeld op een van de bovenstaande pagina’s, worden per e-mail geattendeerd op de nieuwe afleveringen. Binnenkort zal ook de bestaande Onze Taal-uitgave Woordspot gepubliceerdworden op de website van Nieuw Nederlands.