Archief

12 november 2013

Nieuwe handleiding schrijfonderwijs slaat brug tussen fysiotherapeut en school

Het schrijfonderwijs staat onder druk: door de opkomst van computers en tablets, maar ook door de toenemende aandacht voor taal en rekenen en de afnemende aandacht voor schrijven op de lerarenopleidingen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat het leren schrijven tot betere motorische vaardigheden leidt en een positief effect heeft op het leren lezen. Handschriftdeskundige en auteur Corrie van Eerd-Smetsers heeft daarom een unieke didactische handleiding voor schrijfonderwijs ontwikkeld, een handleiding die de kloof kan dichten tussen onderwijs en fysiotherapie.

Door de opkomst van tablets en computers, maar ook door de toenemende aandacht voor taal en rekenen, staat schrijfonderwijs steeds meer onder druk. De vraag rijst of het nog wel nodig is om kinderen goed te leren schrijven. Maar dat is volgens onderzoekers zoals Jolien Francken van de Radboud Universiteit een veel te voorbarige conclusie. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat het leren schrijven tot betere motorische vaardigheden leidt en dat het een positief effect heeft op het leren lezen. Het ontwikkelen van een persoonlijk, vlot geschreven en goed leesbaar handschrift blijft daarom belangrijk.

Handschriftdeskundige en auteur van vele boeken over het schrijfonderwijs Corrie van Eerd-Smetsers ziet het belang van goed schrijfonderwijs toenemen nu veel kinderen vanaf jonge leeftijd steeds vaker en langer op de tablet of de computer werken. Ze heeft daarom een bijzondere didactische handleiding voor het schrijfonderwijs samengesteld. Het unieke aan deze handleiding is dat deze de kloof tussen het onderwijs en de fysiotherapeuten kan dichten. Corrie van Eerd-Smetsers: “Kinderen die moeite hebben met schrijven worden naar fysiotherapie of ergotherapie gestuurd en motorisch zeer deskundig begeleid. Fysiotherapeuten zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de didactiek die op school is aangeleerd. Deze nieuwe uitgave is gericht op iedereen die kinderen begeleidt bij het ontwikkelen van een eigen handschrift, dus zowel leerkrachten als fysio-/ergotherapeuten.”

Corrie van Eerd-Smetsers vertelt: “Het is een praktische handleiding geworden, door de talloze voorbeelden uit de praktijk. Het kind staat hierbij centraal: het gaat om hoe het kind schrijft (het schrijfproces) en wat het kind schrijft (het schrijfproduct), zodat elk kind een persoonlijk, vlot geschreven en goed leesbaar handschrift kan ontwikkelen.”

Corrie van Eerd-Smetsers is naast handschriftdeskundige ook auteur van de schrijfmethode Schrijven in de basisschool van Noordhoff Uitgevers. De nieuwe uitgave Praktische handleiding voor het schrijfonderwijs is echter ook voor gebruikers van andere schrijfmethodes een goede aanvulling.

Lees meer informatie over Schrijven in de Basisschool

Praktische handleiding voor het schrijfonderwijs
ISBN 9789001755225
Verkoopprijs E 62,25