Privacy statement

Privacy statement

Noordhoff Uitgevers B.V. legt gegevens vast van haar relaties voor de uitvoering van de overeenkomst, of het toesturen van presentexemplaren. Tevens worden uw adresgegevens gebruikt om u van vakinhoudelijke informatie te voorzien, of van uitnodigingen voor bijeenkomsten van Noordhoff Uitgevers en gelieerde uitgeverijen.

Wij respecteren uw privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verschaft, altijd vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Uw gegevens worden op verschillende manieren vastgelegd, bijvoorbeeld via onze websites of door middel van (fax)bestelformulieren, antwoordkaarten en -coupons.

Hieronder volgt een overzicht wanneer wij uw gegevens nodig hebben:

  • Wanneer u schriftelijk, telefonisch of via onze websites een bestelling plaatst, hebben wij uw gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer (naw) en e-mail adres nodig om uw bestelling uit te voeren.
  • Wanneer u reageert op een aanbieding gebruiken wij uw gegevens om de respons op deze aanbieding te meten.
  • Wanneer u op onze website interessegebieden opgeeft, hebben wij uw naw-gegevens en e-mail adres nodig om u de gewenste informatie toe te sturen.
  • De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
  • Naast door u zelf verstrekte gegevens, verzamelen wij ook gegevens met betrekking tot het bezoek aan onze websites. We doen dit om de sites zoveel mogelijk op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen. Dit gebeurt ondermeer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is.

Wij houden u graag op de hoogte van voor u relevante acties, speciale aanbiedingen en product-informatie van Noordhoff Uitgevers en zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven die u relevante, niet-commerciƫle onderwijsinformatie willen zenden.

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen of laten verwijderen. U kunt dit schriftelijk melden bij Noordhoff Uitgevers, afdeling Klantenservice, Postbus 58, 9700 MB, Groningen of ga naar het contactformulier op Mijn Noordhoff.  

Privacy en digitale leermiddelen
Wij bieden verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland.  

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Noordhoff Uitgevers, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van leerlingen aan ons verstrekken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In onderstaande privacyverklaringen vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Noordhoff Uitgevers bij het gebruik van digitale leermiddelen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.  

Privacyverklaringen

Meer informatie
Evenals andere educatieve uitgeverijen die digitale leermiddelen aanbieden is Noordhoff Uitgevers zich er zeer van bewust dat minderjarige leerlingen en jongeren een kwetsbare groep vormen, ook op het punt van bescherming van hun persoonsgegevens. Wij maken daarover afspraken binnen onze brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen. Lees hier meer informatie over privacy met betrekking tot leermiddelen.
Heeft u vragen of opmerkingen die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens door Noordhoff Uitgevers, neem dan contact met ons op via Mijn Noordhoff.