175 jaar Wegwijs in onderwijs

175 jaar Wegwijs in onderwijs

Noordhoff Uitgevers bestond in 2011 175 jaar! Op 2 mei 2011 was het precies 175 jaar geleden dat Jan Berends Wolters in de stad Groningen zijn boek- en papierwinkel opende en daarmee de eerste steen legde van ons bedrijf. Wie wil weten hoe dit boekwinkeltje uitgroeide tot de grootste en langst levende educatieve uitgeverij van Nederland: klik hier.

Ruim 175 jaar Wegwijs in onderwijs, dat is niet niks... Al meer dan 175 jaar doen we er alles aan om docenten, leerlingen, studerende werknemers en ouders en kinderen thuis zo goed mogelijk te helpen met het geven en krijgen van goed onderwijs. Door het bieden van hoogwaardige, innovatieve leermiddelen en door ondersteuning in bredere zin, zoals nauwe samenwerking met scholen bij het implementeren en het gebruiken van ICT.

Onze uitgeverij heeft deze lange staat van dienst kunnen bereiken door altijd goed en tijdig in te spelen op veranderingen, deze ook mee vorm te geven. En wat ons betreft blijven we dat de komende 175 jaar doen! Het is al vaker gezegd: politieke, maatschappelijke en technische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Lag de focus voor educatieve uitgevers nog niet eens zo heel lang geleden op de transformatie van uitgeverij van schoolboeken naar aanbieder van multimediale leermiddelen, momenteel zien wij ons uitgedaagd door een wereld waarin digitale informatie steeds gemakkelijker en steeds vaker gratis te verkrijgen is, en het ontwikkelen, arrangeren en delen van gratis leermiddelen via platforms als Wikiwijs door de overheid wordt gestimuleerd. En wat zullen de uitdagingen in de toekomst zijn? Hoe zal het onderwijs er straks uit zien? Bestaan klassen straks nog, of schoolgebouwen? Hoe ontwikkelt de (rol van de) docent zich in de toekomst? Blijven er verschillende media naast elkaar bestaan, of wordt straks nog met één platform gewerkt?

Waar en hoe in de toekomst kennisoverdracht ook zal plaatsvinden, voor een goed en efficiënt leerproces zullen altijd goede leermiddelen nodig zijn. Juist in een maatschappij waarin het vrij toegankelijke informatieaanbod elke dag exponentieel groeit worden structurering, gegarandeerde kwaliteit en continuïteit belangrijker dan ooit. Leermiddelen maken die voorbereiden op (examen) eisen, die onderscheiden naar verschillende niveaus, die didactisch zijn afgewogen en goed zijn gestructureerd, is een vak. Een mooi vak. Ongetwijfeld zal er in de komende 175 jaar veel veranderen in de wereld en in het onderwijs. Wij hebben er zin in!