De Groene Zaak

De Groene Zaak

Noordhoff Uitgevers is een van de founding partners van De Groene Zaak. De Groene Zaak is de in februari 2010 opgerichte belangenvereniging van ondernemingen met een gezamenlijke ambitie: het sneller duurzaam maken van de Nederlandse economie.

Founding partner
 Founding partners zijn de eerste ondernemingen die lid zijn geworden; zij hebben bijgedragen aan de voorfinanciering in 2009, aan de ontwikkeling van het gedachtegoed van De Groene Zaak en aan de groei van het ledenaantal door als ambassadeur op te treden.

Knelpunten wegnemen
 De Groene Zaak richt zich in de eerste plaats op de politiek en overheid. Ze balt de expertise van haar leden uit alle branches samen om de overheid te helpen knelpunten weg te nemen die de verduurzaming van de economie belemmeren.

Naast Noordhoff Uitgevers zijn ondernemingen als TNT, Eneco, Menzis, Van Gansewinkel, Wessanen, Ahrend, Athlon Car Lease en de banken Triodos Bank en ASN Bank founding partner van De Groene Zaak.

www.degroenezaak.com/