Over de auteur

Over de auteur... René Appel

René Appel (1945) studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde en richtte zich in zijn academische loopbaan vooral op het bestuderen van de tweede-taalverwerving van allochtonen en de ontwikkeling van Nederlands taalonderwijs voor deze groep. In 1984 promoveerde hij cum laude op Immigrant children learning Dutch; sociolinguistic and psycholinguistic aspects of second language acquisition. Van 1994 tot 2003 was hij als bijzonder hoogleraar "Verwerving en didactiek van het Nederlands als tweede taal" verbonden aan de Universiteit van Amsterdam namens de gemeente Amsterdam.

Vanaf midden jaren tachtig richtte hij zich – naast zijn universitaire werk - op het schrijven van misdaadromans. Zijn debuut, Handicap, verscheen in 1987 en werd gevolgd door een flinke reeks andere psychologische thrillers. Zijn derde roman, De Derde Persoon won in 1990 de prijs voor de beste Nederlandse misdaadroman, de Gouden Strop. In 2001 sleepte Appel die prijs nogmaals in de wacht voor Zinloos geweld.

Sinds 2003 is René Appel volledig werkzaam als schrijver. Zijn laatste thriller, De advocaat, verscheen in 2013.

www.reneappel.nl
foto: Danny Schwarz