Bve Web Content Viewer (JSR 286)

Toon menu
Laden...

LOGO: Noordhoff Uitgevers - Beroeps- en Volwassenen Onderwijs

Bve Web Content Viewer (JSR 286)

Toon menu
Laden...

Digitaal lesmateriaal

Noordhoff Uitgevers biedt diverse digitale leermiddelen binnen het Middelbaar Beroepsonderwijs. Hieronder leest u hoe uw studenten toegang krijgen tot het digitale lesmateriaal en hoe u zelf uw docentlicentie kunt bestellen.

Digitaal lesmateriaal voor studenten
Hoe krijgen uw studenten toegang tot het digitale lesmateriaal? Dit hangt af van hoe uw school de distributie van en toegang tot digitaal lesmateriaal heeft georganiseerd.

ECK school
Als uw school de distributie en toegang via ECK heeft georganiseerd, dan betekent dit dat uw studenten de materialen bestellen bij een distributeur en dat het lesmateriaal beschikbaar wordt gemaakt via de ELO van uw school.

Niet-ECK school
Als u een niet-ECK school bent dan loopt de distributie en toegang van uw studenten via een activeringscode. Via de distributeur ontvangt de student instructies per e-mail om de licentie te activeren. Kiest een student er voor om de online licentie bij de lokale boekhandel te kopen dan ontvangt de student een boekje met een korte instructie en de activeringscode op papier. Ga hier naar de instructieboekjes van de diverse methoden.

Hoe weet u of uw school wel of geen ECK school is?
Per school is via Kennisnet een inventarisatie gemaakt welke scholen met ECK werken. Voor elke ECK school is er een contactpersoon die u hierover vragen kunt stellen. Informeer binnen uw school op welke wijze de distributie en toegang van digitaal lesmateriaal voor uw studenten is georganiseerd. Meer weten over ECK? Ga naar: www.educatievecontentketen.nl.

Digitaal lesmateriaal voor docenten
Uw eigen docentlicentie bestelt u eenvoudig via Mijn Noordhoff. Via onze docentencatalogus kunt u deze bestellen of rechtstreeks via uw accountmanager of onze Klantenservice, 088 - 522 6888.

Inloggen digitaal lesmateriaal
Zoekt u de website van uw online leeromgeving? Klik hier

Bestellingen van studentlicenties door de school  
Wilt u centraal via de school alle studentlicenties bestellen? Dit betekent dat ook de school de facturering aan de studenten verzorgd. Vul dan het bestelformulier in.


Vragen?
Studenten kunnen terecht bij hun distributeur voor vragen over de distributie van en toegang tot digitaal lesmateriaal. Voor vragen en ondersteuning over het aanmaken van een account bij Noordhoff Uitgevers of het activeren van de licentie kunnen student en docent terecht op Mijn Noordhoff of contact opnemen met onze Klantenservice 088 - 522 6888. 

 

 

 

 

 

 

Bve Web Content Viewer (JSR 286)

Toon menu
Laden...
  • De beste didactiek, structuur en vormgeving;
  • 100% examengericht en aansluiting op kd’s;
  • Functioneel voor dagelijks leven en beroepspraktijk;
  • Aansluitend bij de belevingswereld van de student;
  • Volop overzicht en flexibiliteit.

 

Bve Web Content Viewer (JSR 286)

Toon menu
Laden...

Bve Web Content Viewer (JSR 286)

Toon menu
Laden...