Bve Web Content Viewer (JSR 286)

Toon menu
Laden...

LOGO: Noordhoff Uitgevers - Beroeps- en Volwassenen Onderwijs

Bve Web Content Viewer (JSR 286)

Toon menu
Laden...
32 nieuwsbericht(en) gevonden
Pagina 1/4
Geplaatst op Monday, March 13, 2017

Noordhoff Uitgevers werkt continu aan het verbeteren van haar producten en diensten. Dit kunnen wij echter niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig.

Graag horen wij uw mening over onze events, om deze in de toekomst beter bij uw interesses en agenda aan te laten sluiten. Wij vragen een paar minuten van uw tijd om een korte vragenlijst in te vullen.

Onder de inzenders verloten wij het boek Motivatie Binnenstebuiten: het geheim achter gemotiveerde pubers, enthousiaste leerlingen en gedreven studenten.

Alvast hartelijk dank voor uw tijd en moeite!

Met vriendelijke groet,
Team mbo NU Methoden
 

Lees verder »
Geplaatst op Tuesday, February 14, 2017

De nieuwsbrief van NU Nederlands staat voor weer u klaar.  

 

Lees verder »
Geplaatst op Tuesday, February 14, 2017

De nieuwsbrief van NU Burgerschap staat weer voor u klaar. 

 

Lees verder »
Geplaatst op Tuesday, February 14, 2017

De nieuwsbrief van NU Engels staat weer voor u klaar. 

 

Lees verder »
Geplaatst op Tuesday, February 14, 2017

De nieuwsbrief van NU Rekenen staat weer voor u klaar. 

 

Lees verder »
Geplaatst op Tuesday, January 24, 2017

24 januari 2017 - Noordhoff Uitgevers is trots op het winnen van de Publieksprijs NOT Innovatie Award voor de Training “Het effectief inzetten van digitale leermiddelen in de klas”.  De NOT Innovatie Award is een initiatief van Jaarbeurs waarbij innovatieve producten en diensten van exposanten in de schijnwerpers worden gezet.

Een onafhankelijke vakjury heeft de inzendingen van exposanten beoordeeld en vijf inzendingen genomineerd voor de sectoren PO, VO en MBO. Naast de juryprijs kan in elke sector een publieksprijs worden gewonnen. 

’Naast alle positieve reacties van docenten die de training hebben gevolgd, is deze publieksprijs een mooi bewijs dat we echt in een behoefte voorzien’, aldus Elise Sivertsen, Manager Trainingen bij Noordhoff Uitgevers.

Noordhoff Uitgevers biedt trainingen die docenten op weg helpen met het (digitale) lesmateriaal en wegwijs maken in de methode. Daarnaast verzorgt het bedrijf didactische verdiepingstrainingen die docenten en schoolmanagement ondersteunen op het gebied van gedifferentieerd lesgeven, leren op maat en Gepersonaliseerd leren.

De training “Het effectief inzetten van digitale leermiddelen in de klas” speelt in op de behoefte van docenten die digitaal materiaal willen inzetten, verrijken of verdiepen.  Meer dan 100 docenten van circa 40 scholen hebben het afgelopen jaar de training met succes gevolgd. De training is aangemeld bij Registerleraar. Door het volgen verdient de docent 6 RU punten. Kijk op MijnNoordhoff.nl/training voor meer informatie.

Lees verder »
Geplaatst op Monday, January 23, 2017

Om docenten en leerlingen nog meer maatwerk te kunnen bieden zijn Noordhoff Uitgevers en Mr. Chadd een samenwerking aangegaan. Leerlingen van scholen met een abonnement op de chatfunctie van Mr. Chadd kunnen wanneer ze iets niet begrijpen vragen stellen aan een online coach. Noordhoff Uitgevers wil  het docenten gemakkelijk maken om leerlingen via een gepersonaliseerde route op maat te laten leren. Goed opgeleide coaches bieden leerlingen zowel binnen als buiten de klas gerichte begeleiding op een moment dat een docent niet beschikbaar is, terwijl de docent controle houdt over het leerproces.

In het onderwijs groeit de behoefte aan gepersonaliseerd aanbod sterk, en gepersonaliseerd leren is dan ook een belangrijk speerpunt van Noordhoff Uitgevers. Marcel Dol, manager E-publishing bij Noordhoff Uitgevers: ‘Dit betekent dat we niet alleen lesmethodes maken die daarvoor geschikt zijn. Wij ontwikkelen ook trainingen met als doel docenten en schoolmanagement te begeleiden in gepersonaliseerd leren. Wij zien het als onze taak om hen daarbij zo optimaal mogelijk te ondersteunen. We onderzoeken hoe Mr. Chadd daar een onderdeel van kan worden. Op dit moment testen we deze service met een van onze pilotscholen, zodat we straks alle scholen een passend aanbod kunnen doen.’

Altijd hulp bij huiswerk
Een veel gehoorde wens in het onderwijs is dat leerlingen onafhankelijk van tijd en plaats kunnen leren. Maar voor een docent is het onmogelijk om op elk moment van de dag beschikbaar te zijn. In de les kan een docent niet alle leerlingen helpen als ze aan het werk zijn. En begrijpt een leerling zijn huiswerk niet, dan stopt het leerproces, en moet hij zijn vraag bewaren tot de volgende les. Als het aan Noordhoff Uitgevers en Mr. Chadd ligt, is dat verleden tijd. Samen met docenten en scholen  ontwikkelen zij een oplossing waarmee  leerlingen direct online hulp kunnen vragen aan een coach. ‘Zo blijft een leerling intrinsiek gemotiveerd’, zegt  Kim van der Esch, mede-eigenaar van Mr. Chadd.

De coaches van Mr. Chadd nemen  de rol van de docent niet over, stelt Van der Esch nadrukkelijk.  ‘Onze coaches springen juist bij, bijvoorbeeld als de docent met iemand anders bezig is. Maar de docent houdt wél zicht op het leerproces, want achteraf kan hij op het lerarenportaal van Mr. Chadd precies zien welke vragen er gesteld zijn en welke hulp de coach heeft geboden.’

Inzicht in leerbehoeftes
Op het lerarenportaal kan de docent niet alleen terugzien welke vragen coaches hebben beantwoord, het dashboard maakt ook inzichtelijk waar leerbehoeftes liggen. Dat past goed bij de dashboards die Noordhoff bij de methodes biedt. Deze geven goed inzicht in het digitale leerproces. Het lerarenportaal van Mr. Chadd geeft inzicht in leerbehoeftes vanuit zowel leerboeken als digitale leermiddelen. Docenten krijgen daarmee een compleet beeld van het leerproces. Bijkomend voordeel is dat Noordhoff met de feedback die Mr. Chadd levert haar leermiddelen verder kan verfijnen.

Kwaliteit van de coaches
Mr. Chadd schakelt studenten van universiteiten in als coach. Voordat zij als coach mogen werken, worden ze zorgvuldig gescreend en getraind en ondersteund door Noordhoff Uitgevers. Tijdens het werk houden monitors een vinger aan de pols. Jurre van Zwol studeert geschiedenis en werkt als coach bij Mr. Chadd: ‘Ik vind het een uitdaging om zo snel mogelijk te doorgronden wat het kennis- en begripsniveau van een leerling is en vervolgens af te tasten wat voor type uitleg hij nodig heeft om de stof te begrijpen. Ik ga daarbij heel gericht te werk. Het geeft me elke keer weer voldoening als ik een leerling heb kunnen helpen.’

 

 

Lees verder »
Geplaatst op Wednesday, November 16, 2016

Met ingang van dit schooljaar zijn de eisen in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB aangescherpt. Doel van de aangescherpte eisen is het weerbaarder maken van studenten en hen beter leren omgaan met verschillende opvattingen in de samenleving.
 
Kritisch kunnen denken – o.a. het onderscheiden van argumenten, feiten en aannames, je inleven in andermans standpunten en reflecteren op je eigen opvattingen – is van belang bij het voeren van een dialoog en discussie. Niet wát studenten denken staat centraal, maar hóé zij denken.

In de methode NU Burgerschap komen kritische denkvaardigheden uitgebreid aan bod!

Kritische denkvaardigheden in NU Burgerschap:

  • In het onderdeel Actueel vindt u nu per domein een blokje ‘Kritisch denken’ (studenten leren o.a. argumenten voor/tegen te verzamelen en bronnen raadplegen).
  • Jaarlijks ontvangt u 2 specials  rondom een actueel thema.
  • Het docentenmateriaal wordt komend najaar uitgebreid met een verantwoording Kritische denkvaardigheden en NU Burgerschap.
  • Alle hoofdstukken worden aangevuld met didactische tips en werkvormen (eind 2016 deel 3/4 gereed, voorjaar 2017 deel 1/2 gereed).

Lees verder »

Bve Web Content Viewer (JSR 286)

Toon menu
Laden...
  • De beste didactiek, structuur en vormgeving;
  • 100% examengericht en aansluiting op kd’s;
  • Functioneel voor dagelijks leven en beroepspraktijk;
  • Aansluitend bij de belevingswereld van de student;
  • Volop overzicht en flexibiliteit.

 

Bve Web Content Viewer (JSR 286)

Toon menu
Laden...