Geobas topografie


Met Geobas topografie verleg je je grenzen!

De wereld is in beweging. Kijk je vandaag op een kaart van Nederland, Europa of een ander deel van de wereld, dan zie je andere dingen dan tien of vijftig jaar geleden. Nieuwe gemeenten, nieuwe landen, nieuwe grenzen.
Actuele topografische kennis helpt kinderen om de kennis die ze bij andere vakken opdoen een plaats te geven.

Met Geobas topografie heeft Noordhoff Uitgevers een aantrekkelijke topografieleerlijn ontwikkeld. Geobas topografie is volledig zelfstandig te gebruiken. Dus óók in combinatie met iedere andere aardrijkskundemethode. De inhoud sluit volledig aan op de kerndoelen van het basisonderwijs.

Waarom Geobas topografie?
  • Alle namen uit de Citotoets
  • Werkboekjes én extra kopieerbladen
  • Zelfstandig werken
  • Differentiatiemogelijkheden
  • Oefensoftware