Schrijven in de basisschool


De puntjes op de i

Toetsen, observeren en bespreken 
Met Schrijven in de basisschool is het mogelijk om de schrijfontwikkelingen van iedere leerling op de voet te volgen. De handleiding geeft voor iedere les een aantal observatiepunten op het gebied van vorm, beweging en ruimte. Deze punten zijn een handige leidraad voor de leerkracht om na elke les met de kinderen te bespreken en ze bij te sturen waar nodig.  De laatste les van elk blok is een herhalingsles: een prima gelegenheid om de vorderingen in kaart te brengen.

Bij elk schrijfschrift hoort een eindtoets met een observatieblad voor de leerkracht. Deze toets biedt ook houvast voor een diagnose bij eventuele schrijfproblemen. Vanaf groep 5 zijn er tempotoetsen die zich richten op snelheid én leesbaarheid.  

Groep 1 en 2
 • instaptoets motoriek
 • eindtoets motoriek
   

Groep 1, 2 en 3
 • handvoorkeurstoets
 • observatie zitschrijfhouding
 • observatie potloodgreep
   

Groep 3 tot en met 8
 • diagnostische eindtoets per schrijfschrift (vanaf groep 5 inclusief tempotoets)
   

Groep 6 tot en met 8
 • tussentoets met tempotoets halverwege het schrijfschrift
   

Van iedere toets vindt u in de kopieerbladen een rechts- én linkshellende versie.
 


Meer weten over het toetsen van schrijfontwikkelingen? 
Voor Schrijven in de basisschool is een uitgebreide brochure beschikbaar. Bekijk hier de brochure of vraag een exemplaar aan.