Schrijven in de basisschool

Toetsen zijn een interessante uitdaging

Toetsen zijn belangrijk als evaluatiemoment voor leerkracht en leerling. De toetsen van Schrijven in de basisschool geven de leerkracht informatie en vormen tegelijkertijd een interessante uitdaging voor de kinderen.

Toetsen, observeren en bespreken
Schrijven in de basisschool maakt het mogelijk om de schrijfontwikkelingen van iedere leerling op de voet te volgen. De handleiding geeft voor iedere les een aantal observatiepunten naar vorm, beweging en ruimte, die de leerkracht aan het eind van iedere les met de kinderen kan bespreken. De zesde les is een herhalingsles: een prima gelegenheid om de vorderingen in kaart te brengen.

Bij elk schrijfschrift hoort een eindtoets met een observatieblad voor de leerkracht. Dat biedt ook houvast voor een diagnose bij eventuele schrijfproblemen. Vanaf groep 5 biedt Schrijven in de basisschool tempotoetsen, met aandacht voor snelheid én leesbaarheid. 

Groep 1 en 2
  • instaptoets motoriek
  • eindtoets motoriek

Groep 1, 2 en 3
  • handvoorkeurstoets
  • observatie zitschrijfhouding
  • observatie potloodgreep

Groep 3 tot en met 8
  • diagnostische eindtoets per schrijfschrift (vanaf groep 5 inclusief tempotoets)

Groep 6 tot en met 8
  • tussentoets met tempotoets halverwege het schrijfschrift

Van iedere toets vindt u in de kopieerbladen een rechts- én linkshellende versie.

Meer weten?
Voor Schrijven in de basisschool is een uitgebreide wegwijzer beschikbaar. Met nóg meer informatie. Bekijk hier de wegwijzer of bestel ‘m direct.