Schrijven in de basisschool

De lesopbouw en structuur van Schrijven in de basisschool

Schrijven in de basisschool volgt in acht leerjaren een natuurlijke opbouw. De motorische ontwikkelingsfasen van de kinderen vormen het uitgangspunt. De methode begint spelenderwijs en eindigt met een persoonlijk handschrift.

Blokken van zes lessen
In ieder blok van zes lessen staat bij Schrijven in de basisschool een leuk verhaal of thema centraal. De leerkracht vertelt er iets over en de kinderen schrijven verder aan het verhaal. De zesde les van ieder blok vormt een speelse of verrassende afsluiting.
 

Groep 1 en 2
Ontwikkeling motoriek

 • fantasierijke opdrachten voor de grove en fijne motoriek
   

Groep 3
Voorbereidend schrijven / Aanvankelijk technisch schrijven

 
 • schrijfvoorwaarden en schrijfpatronen
 • kleine letters en verbindingen of spatiering
   

  • eerst 5, daarna 4 schrijflessen per week

  • voorzichtig beginnen met automatiseren


Groep 4
Aanvankelijk technisch schrijven

 • hoofdletters
   

  • verbindingen of letterspatiering van hoofdletters met kleine letters

  • verder met automatiseren

  • 3 schrijflessen per week


Groep 5
Voortgezet technisch schrijven

 • verder met automatiseren
   

  • 2 schrijflessen per week

Groep 6
Voortgezet technisch schrijven

 • temposchrijven
   

  • 1 schrijfles per week


Groep 7 en 8
Veel aandacht voor creatief en expressief schrijven (naast het automatiseren van het voortgezet technisch schrijven)

 • temposchrijven

 • persoonlijk handschrift

  • 1 schrijfles per week


Meer weten?
Voor Schrijven in de basisschool is een uitgebreide wegwijzer beschikbaar. Met nóg meer informatie. Bekijk hier de wegwijzer of bestel ‘m direct.