Schrijven in de basisschool


Lesopbouw en Structuur

De methode start vanaf het moment dat kinderen hun entree maken op de basisschool. Gedurende de gehele basisschoolperiode volgt Schrijven in de basisschool een natuurlijke opbouw waarbij de motorische ontwikkelingsfasen het uitgangspunt zijn. Zo werken kinderen in de groepen 1 en 2 spelenderwijs aan hun motoriek en richt groep 8 zich juist op het eigen handschrift .

Eén blok, zes lessen
In ieder blok van zes lessen staat een leuk verhaal of thema centraal. De leerkracht introduceert het onderwerp en vervolgens schrijven de kinderen zelf verder aan het verhaal. De zesde les van elk blok bestaat uit een speelse of verrassende afsluiting. Ook is er de mogelijkheid om geregeld te Toetsen.

Groep 1 en 2
Ontwikkeling motoriek
 • fantasierijke opdrachten voor de grove en fijne motoriek
   

Groep 3
Voorbereidend schrijven / Aanvankelijk technisch schrijven
 • schrijfvoorwaarden en schrijfpatronen
 • kleine letters en verbindingen of spatiering

  • eerst 5, daarna 4 schrijflessen per week

  • voorzichtig beginnen met automatiseren


Groep 4
Aanvankelijk technisch schrijven
 • hoofdletters

  • verbindingen of letterspatiering van hoofdletters met kleine letters

  • verder met automatiseren

  • 3 schrijflessen per week


Groep 5
Voortgezet technisch schrijven
 • verder met automatiseren

  • 2 schrijflessen per week

Groep 6
Voortgezet technisch schrijven
 • temposchrijven

  • 1 schrijfles per week


Groep 7 en 8
Veel aandacht voor creatief en expressief schrijven (naast het automatiseren van het voortgezet technisch schrijven)
 • temposchrijven

 • persoonlijk handschrift

  • 1 schrijfles per week


Meer weten over de lesopbouw en structuur? 
Voor Schrijven in de basisschool is een uitgebreide brochure beschikbaar. Bekijk hier de brochure of vraag een exemplaar aan.