Wijzer door de wereld

Met Wijzer door de wereld van dichtbij naar héél ver weg

Wijzer door de wereld legt de basis voor het geografisch inzicht van kinderen. Eerst in de eigen omgeving, daarna steeds verder weg. Van lokaal naar globaal.

Didactisch model

Het didactisch model van Wijzer door de wereld is gebaseerd op:

 • basisstof
 • herhaling
 • verdieping
Topografie
Aardrijkskunde is méér dan het leren van landen, steden, zeeën en rivieren. Maar topografie vormt wél een belangrijk onderdeel van het aardrijkskundeprogramma. Wijzer door de wereld heeft daarom een topografieleerlijn die bij ieder hoofdstuk de inhoud in een ruimtelijke context plaatst.

Zelfstandig werken
Zelfstandig werken speelt een belangrijke rol bij Wijzer door de wereld. Zowel de opzet van het leerlingenboek als de opdrachten in het werkboek zijn sterk gericht op het zelf vaststellen van het kader van de les en het naar boven halen van voorkennis. Het werkboek stuurt de leerlingen door de leerstof. Bij de verdiepingsopdrachten gaan de kinderen vaak zelf op zoek naar informatie, met behulp van alle beschikbare media. 

Basisstof
Ieder hoofdstuk begint met drie lessen basisstof. Aan het eind van iedere les maken de kinderen samen met de leerkracht of zelfstandig een samenvatting (Kijk mee terug). In de vierde les volgt een toets.

Herhalen en verdiepen
Voor kinderen die bij de toets onvoldoende scoren, heeft de leerkracht de mogelijkheid om in de vijfde les stof te herhalen. De andere leerlingen gaan in die les aan het werk met Kies wijzer: vier verdiepingsopdrachten die aansluiten bij de aardrijkskundige inhoud van het hoofdstuk. Ook de kinderen die stof hebben herhaald, kunnen nog een beknopte verdiepingsopdracht maken.

Beelden zijn belangrijk
Beelden zijn niet meer weg te denken. In Wijzer door de wereld dragen de beelden zelfstandig kennis over. Door ernaar te kijken, krijgen kinderen bijvoorbeeld informatie over een bepaald begrip of proces.

Wijzer door de wereld in groep 5 tot en met 8


Groep 5
 • Kijken naar en werken met kaarten
 • Leerlijn topografie start in de tweede helft van het leerjaar
 • Basis voor kaartvaardigheden


Groep 6
 • Vijf van de acht hoofdstukken zijn regiolessen
 • Eén regio staat centraal, gekoppeld aan een thema
 • Drie keer per leerjaar een afzonderlijk thema

Groep 6 tot en met 8
 • Meer veelzijdige kaartvaardigheden
 • Oefeningen met gebruik van de Junior Bosatlas (4e editie)


Topografie in Wijzer door de wereld:
 • topografielijst Cito 2008
 • alle namen volgens de nieuwste spelling

Wijzer door de wereld en de kerndoelen
Uitgangspunt voor de methode is het leergebied
 • ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’

Daarnaast zijn de kerndoelen van de domeinen
 • ‘Ruimte’
 • ‘Mens en samenleving’
 • ‘Natuur en techniek’
in de inhoud verwerkt.

Ook de aardrijkskundige onderwerpen van de cultuurhistorische canon van Nederland komen naar voren in Wijzer door de wereld.


Meer weten?
Voor Wijzer door de wereld is een uitgebreide wegwijzer beschikbaar. Met nóg meer informatie. Bekijk hier de wegwijzer of bestel ‘m direct.