Taal op maat


Taal op maat, met gemak naar het beste resultaat!

Nieuwe inzichten in de didactiek van taal- en spellingonderwijs, het door de overheid vastgestelde Referentiekader Taal en ervaringen van leerkrachten hebben geleid tot een nieuwe editie van Taal op maat.
Een zeer complete leerlijn voor groep 3 t/m 8 die het hoogst haalbare resultaat voor elke leerling oplevert. 


 

 

Taal op maat biedt:
 

  • Doorlopende leerlijn naar Nieuw Nederlands, marktleider in VO.
  • Volledig digitaal in onze nieuwste methodesoftware: digitaal verwerken, digibordsoftware en resultatenmonitor.
  • Volgt het model van directe instructie (IGDI-geschikt).
  • Veel aandacht voor woordenschat met adaptieve oefensoftware.
  • Uitdagend pluswerk voor taalsterke kinderen


Digitaal
Taal op maat is ook geheel digitaal beschikbaar. De methodesoftware biedt totale integratie van instrueren, oefenen, verwerken en toetsen. Een verrijking van het onderwijs, zowel voor leerkracht als leerling. Nieuwsgierig?

Vraag een gratis proeflicentie aan

Gratis zichtzending
Wil u zelf ervaren waarom Taal op maat door zoveel scholen geprezen wordt als beste taal- en spellingmethode in het basisonderwijs? Vraag dan een gratis zichtzending aan. De zichtzending bevat een selectie van de materialen voor de groepen 3 t/m 8. U krijgt hierdoor een compleet beeld van de methode.
Vraag een zichtzending aan
 

Taal op maat - nieuws
Nu ook toetsresultaten uit andere leerjaren registreren

Zoals we u eerder hebben bericht was de resultatenmonitor bij de lancering nog niet ingericht om toetsresultaten uit andere leerjaren, dan het leerjaar waarin de leerling is gedeeld, te registreren. 

19-12-16