Rekenrijk

Passende perspectieven leerroutes

Vanaf augustus 2014 is de wet op het passend onderwijs van kracht. Alle scholen moeten een passende onderwijsplek bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor rekenen kan het zijn dat leerlingen een andere leerroute zouden moeten volgen.

Het SLO heeft in het project Passende Perspectieven leerroutes ontwikkeld voor de leerlingen van wie verwacht wordt dat die referentieniveau 1F niet zonder meer gaan halen op 12-jarige leeftijd. Het betreft een gedifferentieerde groep, waarbij de reden waarom ze 1F niet halen nogal kan verschillen. 

Sommige leerlingen hebben normale cognitieve vermogens, maar ook een specifieke beperking die er soms voor zorgt dat ze aan het eind van de school op een lager rekenniveau functioneren. 

Andere leerlingen hebben een specifieke rekenstoornis zoals dyscalculie en weer andere hebben lagere cognitieve vermogens en eindigen daardoor over de hele linie op een lager rekenniveau dan leeftijdsgenoten. 
Vanwege deze diversiteit is onderscheid gemaakt in drie leerroutes.

  • Leerroute 1: Deze leerlingen halen 1F alsnog op 12-jarige leeftijd, eventueel met hulpmiddelen.
  • Leerroute 2: Deze leerlingen halen 1F in het vervolgonderwijs.
  • Leerroute 3: Deze leerlingen halen 1F op onderdelen niet, maar zijn wel bekend met alle belangrijke rekenonderwerpen.

Deze leerroutes zijn uitgewerkt voor de methode Rekenrijk. Leerroute 1 is de F-lijn van de methode.
De leerroutes 2 en 3 zijn uitgewerkt in dit word-document en in dit PDF-bestand.