Wijzer! De serie


 

Wijzer! De serie

Wijzer! is een eigentijdse lesmethode voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. De doorlopende leerlijn zorgt voor een goede basis voor het volgende schooljaar en een soepele overgang naar het VO. Wijzer! prikkelt de nieuwsgierigheid van kinderen met realistische onderwerpen, aantrekkelijk lesmateriaal en uitdagende opdrachten.

 

 

Structuur
Alle vakken hebben dezelfde heldere, doelgerichte structuur. In 20 basislessen worden op een voor iedereen toegankelijke manier de kerndoelen behandeld. Meer individuele uitdaging vinden de kinderen in de taken waarmee het lesprogramma tot 38 uur kan worden uitgebreid. Drie keer per jaar is er een vakoverstijgend thema, waarin ze leren vraagstukken vanuit verschillende vakgebieden en invalshoeken te bekijken.


21st Century Skills
Met de veelzijdige opdrachten in Wijzer! ontwikkelen kinderen hun 21st century skills. Bij de praktische taken bedenken ze oplossingen en beargumenteren ze hun beslissingen. Ze leren plannen en kritisch denken. Creativiteit en een onderzoekende houding worden gestimuleerd, onder andere bij de samenwerkingsopdrachten. Daarmee trainen de kinderen ook hun communicatieve en sociale vaardigheden. Zo worden ze goed toegerust voor de eisen van de moderne maatschappij.

Methodesoftware
De methodesoftware van Wijzer! bevat dezelfde leerstof en opdrachten als de papieren versie, maar is verrijkt met films, animaties en weblinks. De digibordsoftware is zeer interactief en motiveert de kinderen met leuke platen en films. U kunt elk jaar opnieuw kiezen tussen werken met het leerwerkboek of volledig digitaal.
 
Wijzer! in het kort

  • Alle lesstof in één leerwerkboek of volledig digitaal
  • Basislessen met de mogelijkheid om uit te breiden naar 38 lessen
  • Opbrengstgericht werken door een heldere structuur en expliciete leerdoelen
  • Gevarieerde taken, gericht op meervoudige intelligentie (21st century skills)
  • Interactieve instructiesoftware voor digibord en tablet
  • Samenhang tussen de zaakvakken door verbindende thema’s
  • Uitstekende aansluiting op het VO

Gratis zichtzending
Wilt u kennismaken met Wijzer!, vraag dan een gratis zichtzending aan. Deze bevat Wijzer! Aardrijkskunde, Geschiedenis en/of Natuur & Techniek.
Zichtzending aanvragen