Spelling op maat


Spelling op maat – met gemak naar het beste resultaat

Spelling op maat is een zeer complete leerlijn spelling voor groep 4 tot en met 8 die het hoogst haalbare resultaat voor elke leerling oplevert. Spelling op maat biedt:

  • Overzichtelijke lesopbouw voor leerkracht en leerling
  • Eenvoudige lesvoorbereiding
  • Differentiëren op 3 niveaus
  • Effectieve didactiek van klank naar teken
  • Voldoende herhaling t.b.v. de automatisering
  • Perfecte organisatie voor combinatiegroepen
  • Gebruiksvriendelijke methodesoftware


Digitaal
Spelling op maat is ook geheel digitaal beschikbaar. De methodesoftware biedt totale integratie van instrueren, oefenen, verwerken en toetsen. Een verrijking van het onderwijs, zowel voor leerkracht als leerling. Nieuwsgierig? Vraag een gratis proeflicentie aan

Gratis zichtzending
Wil u zelf ervaren waarom Spelling op maat door zoveel scholen geprezen wordt als beste spellingmethode in het basisonderwijs? Vraag dan een gratis zichtzending aan. Deze bevat een selectie van materialen voor de groepen 4 tot en met 8: werk- en antwoordboeken, handleidingen, het handige spelling-maatje en digitaal materiaal. Vraag een gratis zichtzending aan
 

Spelling op maat - nieuws
Nu ook toetsresultaten uit andere leerjaren registreren

Zoals we u eerder hebben bericht was de resultatenmonitor bij de lancering nog niet ingericht om toetsresultaten uit andere leerjaren, dan het leerjaar waarin de leerling is gedeeld, te registreren. 

19-12-16