Rekenrijk

Toetsen zijn een interessante uitdaging

Toetsen zijn belangrijk als evaluatiemoment voor leerkracht en leerling. Ze geven de leerkracht informatie en vormen tegelijkertijd een interessante uitdaging voor de kinderen.

Rekenrijk stelt de leerkracht in staat om leerlingen op de voet te volgen en wanneer het nodig is direct bij te sturen. In de handleiding vindt u observatietips en praktische instrumenten voor diagnose en hulp. De kopieermap biedt drie soorten toetsen.

Leerlingen op de voet volgen met Rekenrijk
Bij Rekenrijk ligt de nadruk op preventie. Rekenrijk biedt veel mogelijkheden om uitval van leerlingen te voorkomen:

 • handige kijktips om de vaardigheden van leerlingen te observeren
 • uitgewerkt gesprek voor een heldere diagnose per kind: direct duidelijkheid over de doelen waarmee de leerling moeite heeft
 • hulp op maat per doel

Drie soorten toetsen
Ook de toetsen van Rekenrijk zijn erop gericht om over iedere leerling snel de benodigde informatie te geven voor een heldere diagnose.

 • Bloktoets

  • één keer per blok, in de derde week van het blok

  • technische rekenvaardigheden
  • verwijst door naar ‘weer’, ‘meer’ of hulp
 • Contexttoets

  • één keer per drie blokken
  • facultatief
  • plaatst de geleerde stof in een context
  • manier van toetsen sluit aan bij de Citotoetsen
 • Tempotoets

  • enkele keren per drie blokken

  • elementaire basisvaardigheden
  • facultatief 
  • toetst mate van automatisering 
 • Normering van de tempotoetsen

  • De leerling moet de sommen vlot kunnen maken, dat wil zeggen per som binnen 3 seconden. Dus 30 sommen in 1,5 minuut.

  • Daarvan moet minimaal 80% goed zijn (dus 24). Dan is de score voldoende en kan overgegaan worden op onderhoud. Maakt een leerling meer fouten of minder sommen, dan is de norm niet gehaald en is er sprake van onvoldoende automatisering.

Meer weten?
Voor Rekenrijk is een uitgebreide wegwijzer beschikbaar. Met nóg meer informatie. Bekijk hier de brochure of bestel ‘m direct.