Rekenrijk

Verschillen mogen er zijn – ook bij Rekenrijk

Ieder kind is anders. Gelukkig heeft de leerkracht de mogelijkheid om gericht en gevarieerd les te geven. Het differentiatiemodel van Rekenrijk past u heel makkelijk toe. De leerkrachtgebonden les is voor de hele groep, in het zelfstandig werk kunt u iedere leerling op zijn of haar eigen niveau benaderen.

Rekenrijk houdt op allerlei manieren rekening met de verschillen in uw groep:

 • pictogrammen geven het niveau van de opgaven aan:

  voor gemiddelde en goede rekenaars

  voor kinderen die er meer moeite mee hebben

 • opgaven met ‘ezelsoor’: extra uitdaging voor goede rekenaars

 • sommen in rijtjes met uiteenlopende moeilijkheidsgraad

 • afhankelijk van de toetsresultaten ‘meer’, ‘weer’ of extra hulp

 • verrijkingsopgaven in de kopieermap
   

Extra mogelijkheden om de differentiatie te verdiepen:

 • verwerkingsstof in de F-lijn (vanaf groep 5): uitsluitend basisstrategieën
 • extra oefeningen uit de kaartenbak (vanaf groep 4)
 • compactingprogramma’s voor goede rekenaars, met adviezen per opgave

Passende perspectieven leerroutes
De leerroutes 2 en 3 van het SLO (passende perspectieven) zijn uitgewerkt in dit word-document en in dit PDF-bestand. Deze leerroutes zijn bedoeld voor leerlingen die het 1F niveau niet zullen behalen op 12-jarige leeftijd.

Differentiatie volgens Adri Treffers
Adri Treffers, onderwijsontwikkelaar en hoogleraar rekenen- en wiskundeonderwijs, vindt de keuzemogelijkheden op het gebied van differentiatie een van de sterke punten van Rekenrijk. Bekijk zijn toelichting.

Meer weten?
Voor Rekenrijk is een uitgebreide wegwijzer beschikbaar. Met nóg meer informatie. Bekijk hier de brochure of bestel ‘m direct.