Rekenrijk

Rekenen begint met begrip

Kinderen die een rekenvaardigheid leren op basis van begrip, slagen er ook na langere tijd nog in om de juiste aanpak te kiezen. Rekenrijk begint daarom met het inzicht in diverse aspecten van rekenen en wiskunde. Pas daarna gaan de leerlingen systematisch en consequent oefenen, automatiseren, memoriseren en onderhouden.

Rekenrijk leert kinderen voor ieder rekenprobleem eerst de basisstrategie. Hebben ze die onder de knie, dan biedt de methode ook andere, handige strategieën aan.

Bekijk hier het leerstofoverzicht.

Rekenrijk voldoet aan alle referentieniveaus. De doelen van de methode komen in ieder leerjaar overeen met het wettelijk kader en de doelen van de PO-raad. Met name in de groepen 3 tot en met 5 voegt Rekenrijk daar zelfs onderwerpen aan toe.
 

Groep
 
Doelen PO-raad
 
Extra in Rekenrijk:
 
3
 
 • Optellen en aftrekken t/m 10 gememoriseerd
 • Splitsingen t/m 10 gememoriseerd   
 • Oriëntatie in het getallengebied t/m 100
Oriëntatie in het getallengebied t/m 100
 
4
 
 • Elke les 5-10 minuten automatiseringsoefeningen
 • Oriëntatie in het getallengebied tot 100
 • Optellen en aftrekken t/m 20 gememoriseerd medio groep 4
 • Vlot optellen en aftrekken tot 100 eind groep 4
Eind groep 4 alle tafels van vermenigvuldiging gememoriseerd
 
5
 
 • Oriëntatie in het getallengebied tot 1000
 • Eind groep 5 alle tafels gememoriseerd (in Rekenrijk al eind groep 4; in groep 5 t/m 8 onderhoud)
 • Gerichte aandacht voor en aanleren van vermenigvuldigingsstrategieën
Aandacht voor delen (met basisstrategie)
 
6-8
 
 • Aandacht voor onderhoud van de basisvaardigheden
 • Ook zwakke rekenaars doen mee met bovenbouwonderwerpen
 • Ruime aandacht voor (getal)inzicht in breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten
 • Gebruik 2e helft van groep 8 om hiaten weg te werken (Rekenrijk: F-schrift)
 • Maak keuzes voor zwakke rekenaars (Rekenrijk: F-schrift)

 


De rekenkennis blijft fris
Rekenrijk houdt kennis en vaardigheden voortdurend fris. Voor iedere les vindt u in de handleiding suggesties voor een korte warming-up om de basisvaardigheden te oefenen. Bijvoorbeeld in de vorm van een rekendictee of telrijen. De kaartenbak biedt extra materiaal voor het oefenen van de basisvaardigheden.

De didactische voordelen van Rekenrijk
 • heldere leerlijnen, afgestemd op kerndoelen en tussendoelen
 • nadruk op basisstrategieën
 • één benadering per strategie
 • zoveel mogelijk één onderwerp per les
 • veel gevarieerde oefenstof
 • ruim aandacht voor tijd, meten en geld
 • goede aansluiting op de Citotoets


Meer weten?
Voor Rekenrijk is een uitgebreide wegwijzer beschikbaar. Met nóg meer informatie. Bekijk hier de brochure of bestel ‘m direct.