Wijzer door het verkeer


Wijzer door het verkeer de complete praktijkgerichte verkeersmethode

Verkeersonderwijs is pas effectief als de leerkracht erin slaagt de leerlingen bij de les te houden. Dat lukt alleen als de lessen helder, nuchter én interessant zijn. Wijzer door het verkeer is dan ook gebaseerd op een combinatie van aandacht vasthouden en gericht kennis overbrengen.

De inhoud van het lesprogramma van Wijzer door het Verkeer is samengesteld samen met Veilig Verkeer Nederland: een garantie voor kwaliteit. De methode biedt veel afwisseling in werkvormen en opdrachten en dat levert in iedere les opnieuw geïnteresseerde en gemotiveerde leerlingen op. Het effect daarvan zien we terug in het verkeer.

De voordelen van Wijzer door...
  • Flexibel programma. 
  • Eén les per week.
  • Aandacht voor praktijklessen.
  • Ontwikkeld met Veilig Verkeer Nederland.