Schrijven in de basisschool


Van veel oefenen naar een persoonlijk schrift

De geoefende schrijver zal zich er niet van bewust zijn, maar schrijven begint met kennis en controle hebben over je lichaam. Niet voor niets dat bij de vernieuwde editie van Schrijven in de basisschool speelse, motorische opdrachten de basis vormen om van daaruit naar het daadwerkelijke schrift te gaan. De meest actuele opvattingen en theorieën over motoriek, handschriftontwikkeling en didactiek zijn in de methode verwerkt.

Didactisch model
Het didactisch model van Schrijven in de basisschool is gebaseerd op:

  • introductie
  • oefening
  • herhaling

Iedere les heeft dezelfde opbouw die ook in het begeleidende boek meteen is te zien: elke les staat overzichtelijk weergegeven op één bladzijde.

Schrijven: een stukje persoonlijkheid
Schrijven is een belangrijke uiting van je persoonlijkheid. Als de basis na veel oefenen eenmaal staat, is er vanaf groep 7 ruimte om naast het methodeschrift ook een goed leesbaar en snel geschreven persoonlijk handschrift te ontwikkelen. De kinderen krijgen daarbij instrumenten om hun eigen handschrift te evalueren.

Schrijven heeft een functie
Schrijven is een manier van communiceren. Met Schrijven in de basisschool schrijf je dan ook nooit alléén om het schrijven. De kinderen schrijven een verhaal of werken met een thema. Zo wordt schrijven pas echt leuk!

Rechtshandigen én linkshandigen schrijven mee!
Er is een verschil hoe rechtshandigen en linkshandigen schrijven. Schrijven in de basisschool heeft daarom voor linkshandige schrijvers een speciale schrijfletter ontwikkeld. Om leerkrachten handvatten te geven over de juiste didactische begeleiding van linkshandigen is er in de handleiding veel informatie hierover terug te vinden.

Meer weten over de methode?
Voor Schrijven in de basisschool is een uitgebreide brochure beschikbaar. Bekijk hier de brochure of vraag een exemplaar aan.