Wijzer! Wereldoriëntatie


 

Wijzer! Wereldoriëntatie

Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Door in groep 3 en 4 al aandacht te besteden aan hun eigen omgeving, legt u een goede basis voor de zaakvaklessen die vanaf groep 5 beginnen. Wijzer! Wereldoriëntatie sluit aan bij alle zaakvakmethoden in de bovenbouw. Natuur & techniek, aardrijkskunde en geschiedenis zijn volledig in Wijzer! Wereldoriëntatie verweven.


De belevingswereld van het jonge kind

De methode sluit aan bij de interesses van jonge kinderen en stimuleert hun aangeboren nieuwsgierigheid. Door middel van activiteiten die aansluiten bij hun beleving, verkennen de kinderen de wereld om hen heen én verder. De vele, kleurrijke illustraties zorgen ervoor dat ook taalzwakke kinderen de thema’s goed kunnen begrijpen.


Ouderparticipatie

Bij elk thema zit een kopieerblad met suggesties voor ouders om iets met hun kind te doen dat in het verlengde ligt van de lessen op school.
 
Wijzer! Wereldoriëntatie in het kort

  • Alle lesstof in één leerwerkboek
  • Flexibel programma van 18 lessen
  • Heldere structuur
  • 3 vakken in 1
  • Goede voorbereiding op groep 5 

Gratis zichtzending
Wilt u kennismaken met Wijzer! Wereldoriëntatie, vraag dan een zichtzending aan.