Stepping Stones Junior


Met Stepping Stones Junior leren kinderen stapsgewijs Engels

Instappen in groep 1, 5 en 7
Je goed in het Engels kunnen redden is belangrijker dan ooit. Omdat kinderen tot ongeveer hun negende jaar het makkelijkst een vreemde taal leren, kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen. Stepping Stones Junior bevat daarom materiaal voor groep 1 tot en met 8. Instappen kan moeiteloos in leerjaar 1, 5 en 7. Hoe eerder je instapt, hoe hoger het eindniveau: ERK-niveau A1 of A2.

Realistisch Engels in leuke filmpjes
Elke les start met een inspirerend filmpje waarin Engelstalige leeftijdsgenoten acteren en spreken in herkenbare, Nederlandse situaties. In idioomfilms herhalen ze nieuwe woorden en zinnen op naspreeksnelheid. Met Flash Cards en opdrachten leren leerlingen de woorden. Aan het eind van de les begrijpen ze het filmpje helemaal. Een succesbeleving! In totaal biedt Stepping Stones Junior 1180 woorden, gekozen op basis van internationale frequentielijsten.

Bekijk hier het filmpje van jaar 6 Daily Routine 

Met voorsprong naar de brugklas
De methode vormt een eenheid met Stepping Stones, de meest gebruikte methode Engels in het voortgezet onderwijs. Uw leerlingen stromen zorgeloos door naar de brugklas.

Opbouw in vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven
De methode loopt gelijk met de natuurlijke taalontwikkeling van een kind: eerst luisteren, daarna spreken en vervolgens leert het kind lezen en schrijven.

Jaar 1-2: Step 1 - Luisteren en spreken
Jaar 3-4: Step 2 - Luisteren en spreken
Jaar 5: Step 2 - Luisteren, spreken en lezen
Jaar 6: Step 2 - Luisteren, spreken, lezen en schrijven
Jaar 7: Step 3 - Luisteren, spreken, lezen en schrijven
Jaar 8: Step 8 - Luisteren, spreken, lezen en schrijven

Rijk aan activerende en coöperatieve werkvormen
Stepping Stones Junior bevat veel leuke en activerende werkvormen zoals Total Physical Respons, liedjes, raps, spellen, drama en coöperatieve werkvormen. Dit stimuleert leerlingen om op speelse wijze in het Engels te communiceren.

Luister hier het liedje voor jaar 1 We love pets 

Doeltaal = voertaal
In de lessen wordt alleen Engels gesproken. In de handleiding staan alle leerkrachtinstructies in het Nederlands, maar de instructies die de leerkracht geeft, zijn ook vermeld in het Engels.

Evaluatie en toetsing
Na elk thema van 5 weken bepaalt u in Step 2 en 3 met een toets het vaardigheidsniveau van de kinderen. In jaar 1 t/m 4 gebruikt u daarvoor een evaluatieformulier.

En verder… 

  • Is Stepping Stones Junior afgestemd op de kerndoelen en het ERK.
  • Bevat de methode CLIL-lessen.
  • Is de methode geschikt voor het vvto-keurmerk.