Tekst verwerken


Toetsen zijn een interessante uitdaging

Toetsen zijn belangrijk als evaluatiemoment voor leerkracht en leerling. De toetsen van Tekst verwerken geven de leerkracht informatie en vormen tegelijkertijd een interessante uitdaging voor de kinderen.

Bij Tekst verwerken is elke zesde les, aan het eind van het blok, een toetsles. Voor leerkrachten die extra gegevens van de kinderen willen verzamelen, is er per toets een analyseblad. Daarmee kan de leerkracht achterhalen wat er fout gaat tijdens de toets en of de leerling een strategie of leerdoel beheerst. Dat kan bijvoorbeeld aanleiding zijn voor extra instructie in het volgende blok.

Met Tekst verwerken klaar voor de CITO-toets
Naast de bloktoetsen biedt Tekst verwerken ook per leerjaar een apart toetsboek dat voorbereidt op de vraagstelling van het CITO.

Het is overigens een misverstand dat dit de enige CITO-voorbereiding is. In de stategieën ‘Doel en structuur van de tekst herkennen’, ‘Tekst interpreteren’ en ‘Samenvatten’ worden de leerlingen tijdens de lessen getraind in allerlei aspecten van tekstanalyse die het CITO eveneens gebruikt om zijn vragen mee te maken.

  • Per blok een toets voor de hele groep
  • Handig als ondersteunende informatie voor het rapportcijfer
  • Voor elk leerjaar een apart toetsboek als voorbereiding op de CITO-toets

Bekijk hier een CITO-voorbereidingstoets.

Meer weten?

Voor Tekst verwerken is een uitgebreide brochure beschikbaar. Met nóg meer informatie. Bekijk hier de brochure of bestel ‘m direct.