Tekst verwerken


Een overzichtelijke methode – ook als het om de kosten gaat

De inhoud van Tekst verwerken is helder en overzichtelijk - en dat geldt óók voor de kosten.

Prijsindicatie Tekst verwerken 
De onderstaande tabel geeft een kostenindicatie weer van de methode Tekst verwerken. Deze is gebaseerd op een gemiddelde schoolgrootte van 200 leerlingen, 5 groepen (groep 4 t/m 8) van 25 leerlingen en een gebruiksduur van 8 jaar.

Kosten
in €
 
Eenmalige
aanschaf
 
Jaarlijks
verbruik
 
Eerste
Jaar
 
Totaal
8 jaar
 
Lesmateriaal
 
2.707
 
982
 
3.689
 
10.563
 
Digibordsoftware*
 

 
185
 
185
 
1.480
 

* Software is optioneel.

Download hier het complete prijsoverzicht 2016.

Bestelling 
Noordhoff Uitgevers werkt samen met de schoolleveranciers. Bestellingen van het lesmateriaal kunt u via uw schoolleverancier doen.