Tekst verwerken


Tekst verwerken leert en inspireert

De didactiek van Tekst verwerken is gebaseerd op drie uitgangspunten:

 • Beperkt aantal leesstrategieën

  • één strategie per les

  • directe instructie: hardop voordoen (modelling)

  • evaluatie aan het eind van de les
    

 • Leerzame vragen

  • vragen die de leerling helpen een antwoord te vinden

  • vragen die de kern van de leestheorie herhalen

  • ideaal voor zelfstandig werken
    

 • Voor álle leerlingen

  • digitale pre-teaching voor risicolezers

  • digitale verrijkingslessen voor betere lezers

Werkvormen
Klassikale instructie en zelfstandig werken zijn de belangrijkste werkvormen bij Tekst verwerken. De leerkracht kan met de methode ook samenwerkend leren toepassen, meestal in tweetallen.

Begrijpelijke teksten, begrijpelijke vragen 
Het technisch leesniveau van een leerling moet geen belemmering vormen voor het begrijpend lezen. Daarom zijn alle leesteksten in Tekst verwerken één AVI-niveau lager dan het voorgeschreven technisch leesniveau van de betreffende groep. Hetzelfde geldt voor de vragen in het werkboek.

Tekst verwerken bevordert het lezen
De nieuwe editie van Tekst verwerken biedt ieder jaar zo’n 30 inspirerende teksten. Met een duidelijke bronvermelding, zodat de kinderen ze makkelijk kunnen vinden in de bibliotheek.

Meer weten?
Voor Tekst verwerken is een uitgebreide wegwijzer beschikbaar. Met nóg meer informatie. Bekijk hier de brochure of bestel ‘m direct.