Tekst verwerken


De lesopbouw en structuur van Tekst verwerken

De nieuwe editie van Tekst verwerken gaat uit van één les begrijpend en studerend lezen per week. De methode is gebaseerd op convergente differentiatie. Daardoor blijven de lessen voor ieder kind op zijn of haar eigen niveau interessant en effectief.

Tekst verwerken van jaargroep 4 t/m 8

Groep 4

  • Blok 1: begrijpend luisteren
  • Blok 2 t/m 5: begrijpend lezen

Groep 5 en 6

  • Begrijpend lezen

Groep 7

  • Van begrijpend naar studerend lezen

Groep 8

  • Studerend lezen
  • Overgang naar het voortgezet onderwijs

De opbouw van een les Tekst verwerken
De les begint met een klassikale instructie over het centrale leerdoel. Het leerdoel heeft altijd betrekking op één lees- of leerstrategie. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan het werk met vragen uit het werkboek. Aan het eind bespreekt de leerkracht weer klassikaal wat er in de les geleerd is.

In de groepen 4 tot en met 6 is het jaar verdeeld in vijf blokken van zes lessen. De leerdoelen van de eerste vier lessen komen samen in de vijfde les. Die bereidt de leerlingen voor op de toets in de zesde en laatste les van het blok.

Combinatiegroepen
Tekst verwerken is flexibel opgezet en daardoor werkt iedere leerkracht er ook in combinatiegroepen heel makkelijk mee. De lesfases ‘Tijdens het lezen’ en ‘Na het lezen’ bieden veel ruimte voor zelfstandig werk. De leerkracht heeft dan de gelegenheid om instructie te geven aan de andere groep.
 

De structuur van Tekst verwerken in het kort

  • Per jaar:

30 lessen in groep 4 tot en met 7

22 lessen in groep 8

 

  • Per les:

2 pagina's leesboek

2 pagina’s werkboek

2 pagina’s handleiding


Meer weten?
Voor Tekst verwerken is een uitgebreide brochure beschikbaar. Met nóg meer informatie. Bekijk hier de brochure of bestel ‘m direct.