Timboektoe


 

In Timboektoe leer je lezen met plezier

Als je plezier hebt in het lezen, wil je vanzelf méér leren. Plezier is in Timboektoe dan ook een doel op zich. De verzameling leesteksten in de werkboeken, leesboeken en lees- en doelkaarten is heel gevarieerd. Iedere tekst spreekt op zijn eigen manier aan: spannend of grappig, boeiend of ontroerend, historisch of actueel. En uiteraard is ook de vormgeving heel aantrekkelijk. Wil een leerling verder lezen, dan kan dat, want bij elke tekst staat de bron vermeld.

Het doel van Timboektoe is ieder kind aan het eind van het jaar minimaal op het vastgestelde eindniveau te laten lezen.

Lees hier méér over Timboektoe en de nieuwe AVI-niveaus

Lezen in de etalage 
Timboektoe zet lezen graag in de etalage. Samen met de kinderen. Ieder blok eindigt bij Timboektoe met een etalageles. De leerlingen presenteren en promoten een boek en/of een schrijver. Zo maken ze elkaar enthousiast: “Dit moet je ook lezen!”

Leren lezen in fases 
Timboektoe is gebaseerd op een fasemodel. De kinderen leren afzonderlijke deelvaardigheden om die vervolgens te integreren. Eerst correct lezen, dan snel lezen, dan allebei. Eerst woorden, dan zinnen, dan hele teksten.

Doorlopende leerlijn 
Doordat de leerlijn van Timboektoe begint in groep 4 en doorloopt tot en met groep 8 kunnen leerlingen altijd op hun eigen niveau starten en doorgroeien in hun leesontwikkeling. Timboektoe geeft kinderen een uitstekende leesbasis voor het voortgezet onderwijs.

De hele groep leest met één methode
Het uitgangspunt van Timboektoe is om alle kinderen binnen de methode te houden. Dat betekent dat voor de risicolezers de lat behoorlijk hoog ligt. Voor die leerlingen biedt de methode dan ook een stevig programma: verlengde instructie, begeleide oefening, herhalen en leeshulp door de andere leerlingen. Naast de lessen is er bovendien software op maat.

De samen leesles 
De tweede les van de week is de samenleesles. De groepjes van vier of vijf leerlingen bestaan zoveel mogelijk uit tweetallen van aan elkaar grenzende AVI-niveaus. Samen lezen ze een boekje waarin teksten van twee verschillende AVI-niveaus staan. De betere lezers helpen de minder sterke. Timboektoe heeft een speciaal groepsindelingsprogramma, waarmee de leerkracht drie tot vier keer per jaar de boeken, de groepjes en de rollen binnen de groepjes kan veranderen.

Moeilijke woorden 
Net als in de nieuwe AVI-niveaus zijn ook in Timboektoe de niet-frequente woorden heel belangrijk. Bij de teksten vindt u woordenlijsten, waarmee de kinderen hun woordenschat snel kunnen uitbreiden.

De didactische voordelen van Timboektoe
  • Plezier in het lezen staat voorop: leuke teksten, aantrekkelijk vormgegeven.
  • Ieder leerjaar naar het volgende AVI-niveau.
  • Elkaar enthousiast maken voor lezen.
  • Eerst goed lezen, dan snel, dan allebei.
  • Eerst woorden, dan zinnen, dan teksten.
  • Doorlopende leerlijn van groep 4 tot en met 8.
  • Gerichte aandacht voor de risicolezers.
  • Lezen in groepjes: elkaar leren lezen.
  • Aparte woordenlijsten voor een steeds grotere woordenschat.