Timboektoe


 

Het beste materiaal om samen te leren lezen

Timboektoe is niet alleen inhoudelijk sterk, ook de materialen onderscheiden zich van andere methoden. Ze stellen u in staat om tijdens de leesles de groep bij elkaar te houden, uitval te voorkomen en de betere lezers voldoende uit te dagen.
 

Groep
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
Handleiding
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
Werkboek
 
V
 
V
 
V
 

V*
 

V*
 
Combi-leesboeken
 
V
 
V
 
V
 

 

 
Leesboeken
 

 

 

 
V
 
V
 
Doelkaarten
 
V
 
V
 
V
 

 

 
Leeskaarten
 
V
 
V
 
V
 

 

 
Kaartenbak
 
V
 
V
 
V
 

 

 
Leerlingensoftware
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
Dr. Digi digibordsoftware
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 

* In groep 7 en 8 hebben alleen risicolezers en gemiddelde lezers een werkboek.

Bij materiaal inkijken kunt u het materiaal direct online bekijken voor een eerste indruk.

AVI-Leesboeken 
Een leesmethode die lezen op AVI-niveau mogelijk maakt, bestaat naast oefenboeken uit een scala aan AVI-leesboeken. Timboektoe biedt daarvoor combi-leesboeken. De 30 combi-leesboeken op niveau AVI M3 tot AVI Plus gebruikt u in de groepen 4, 5 en 6. U wilt de behoefte aan boeken met een bepaald AVI-niveau bij de leerlingen in de groep goed afdekken. Daarom heeft u van elk combi-leesboekje 4 exemplaren nodig. Bovendien wilt u laten samenlezen in groepjes van 4. Ook daarvoor zijn er van de combi-leesboeken 4 sets nodig. De school bewaart die op een centraal punt zodat meerdere groepen gebruik kunnen maken van dezelfde set boeken.

Hulp bij het maken van groepsplannen bij Timboektoe voortgezet technisch lezen

 

Timboektoe en groepsplannen

Doelenoverzicht