Digitaal


 

Software

De computer, het digibord en de tablet is voor leerkrachten en leerlingen steeds belangrijker en interessanter geworden. Het beeldscherm ondersteunt, verbreedt, verdiept en verrijkt het onderwijs. In de klas en thuis! Een leerkracht die gebruikt maakt van de digitale tools van Noordhoff Uitgevers, weet zeker dat de software perfect aansluit op de stof.

Flexibel werken zoals u wilt: deels of volledig digitaal
Leerlingen kunnen volledig digitaal of in combinatie met het papieren werkboek de lessen volgen. In geval van de combinatie werken leerlingen in hun papieren werkboek en heeft u de mogelijkheid om digitaal extra te laten oefenen en/of toetsen. Werken de leerlingen volledig digitaal, dan krijgen ze direct feedback tijdens het maken van de verwerkingsvragen.

Makkelijk werken en direct instrueren: de logische indeling voor instructiesoftware
Met de instructiesoftware zijn de lessen stap voor stap te geven volgens het model van directe instructie. De stappen van elke les zijn verrijkt met filmpjes, animaties en interactieve opdrachten.

Opbrengstgericht werken: motiverend en tijdbesparend
Optimaal opbrengstgericht werken doet u door middel van het ingebouwde leerlingvolgsysteem. Door direct inzicht in de resultaten, pogingen en voortgang wordt differentiëren gemakkelijk en werkt iedere leerling op zijn eigen niveau. Leerlingen zijn actief betrokken in de les en krijgen direct feedback, dit motiveert sterk.

Controlevragen: hebben uw leerlingen het echt begrepen?
Tijdens de les kunt u controlevragen klassikaal beantwoorden of bij digitaal werken individueel door de leerlingen op de tablet laten beantwoorden. Zo krijgt u steeds inzicht of alle leerlingen de instructie hebben begrepen en kunt u desgewenst de instructie herhalen.

Lees meer over de nieuwe methodesoftware