Digitaal

Ambrasoft: Leren wordt spelen

Uw leerlingen worden spelenderwijs beter in taal en rekenen met Ambrasoft Rekenen & Taal School.

Logisch, want kinderen vinden de oefeningen in Rekenen & Taal leuk. Net zo leuk als spelen.

Geschikt voor alle methodes
Ambrasoft Rekenen & Taal School sluit aan bij alle reken- en taalmethodes. Behandelt u hoofdrekenen of zinsontleding? Rekenen & Taal School biedt uw leerlingen de oefeningen die erbij passen. U kiest als leerkracht de oefenstof die uw leerling nodig heeft, Ambrasoft biedt auditieve hulp op maat.

Op school en thuis
Laat uw kinderen ook thuis oefenen met Rekenen & Taal School via de school-thuiskoppeling. Uw leerlingen kunnen nu overal aan de slag met Rekenen & Taal. Maar u bepaalt net als op school de oefenstof voor uw leerlingen en ziet de resultaten direct online. Zo gaan uw leerlingen nóg sneller vooruit in rekenen en taal.

Ga voor meer informatie naar ambrasoft.nl/school.