Lezen

Methoden

Additionele materialen


 

Over Timboektoe

In 2017 is onze nieuwe methode Flits voor voortgezet technisch lezen groep 4 t/m 8 verschenen. Flits is de opvolger van Timboektoe.

Waarom een nieuwe methode?
Er zijn een aantal ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van technisch lezen en leesmotivatie die aanleiding hebben gegeven voor de ontwikkeling van Flits:

  • Nieuwe AVI-niveaus (nieuwe DMT en AVI-toetsen van Cito komen schooljaar 17-18 uit).
  • Meer aandacht voor  leesbevordering en aansluiting bij het Referentiekader taal: unieke lessenserie Lekker lezen met een groot canon van de jeugdliteratuur.
  • Verbeterde aanpak voor de zwakke lezers: meer herhaling, nadruk op preteaching en reteaching, aparte lessen voor vlot decoderen.
  • Nadruk op lezen: de tekst staat centraal, alleen oefeningen in zinsverband of over de tekst.
  • Aparte leerlijn vloeiend lezen: vloeiend lezen wordt geoefend met teksten één niveau lager dan het beheersingsniveau en niet binnen de les met doelwoorden.

In Flits hebben we wel de sterke punten van Timboektoe overgenomen, zoals de goede gevarieerde teksten, de samenleesles en de gebruiksvriendelijkheid van de methode in combinatiegroepen en de flexibiliteit die de leerkracht heeft.

Vanaf wanneer is Timboektoe niet meer leverbaar?
Het gebruiksmateriaal van Timboektoe is per 31-12-2019 niet meer leverbaar.

Hoe kan ik overstappen van Timboektoe naar Flits?
Bent u gebruiker van onze methode Timboektoe en wilt u overstappen naar Flits? Dan kunt u gebruikmaken van onze aantrekkelijke omruilregeling waarbij u de gebruiksmaterialen kunt omruilen.  

Prijsinformatie en Software Timboektoe bestellen

Bestellingen van het lesmateriaal kunt u via uw schoolleverancier doen.