Wijzer! Geschiedenis


 

Wijzer! Geschiedenis

Wijzer! Geschiedenis is een moderne, compacte lesmethode voor groep 5 tot en met 8. De methode omvat alle kerndoelen: de 10 tijdvakken met kenmerkende aspecten, en de 50 vensters van de canon. De tijdvakken worden behandeld in groep 5 en 6 en uitgebreid en verdiept in groep 7 en 8.
 
 


Een passend aanbod voor elk kind
De lessen en opdrachten staan allemaal in één leerwerkboek. In 20 basislessen worden op een voor iedereen toegankelijke manier de kerndoelen behandeld. Elke les begint en eindigt met een historisch verhaal over een persoon of gebeurtenis. Meer individuele uitdaging vinden de kinderen in de taken en in de vakoverstijgende lessen, waarmee het lesprogramma tot 38 uur kan worden uitgebreid. Er zijn doe-taken, denk-taken, talige taken en visuele taken. Zo kan elk kind zijn talent ontdekken en laten zien.
 


21st Century Skills
Met Wijzer! ontwikkelen kinderen hun 21st century skills. Ze werken aan hun probleemoplossend vermogen, leren plannen en beargumenteren. Creativiteit en een onderzoekende houding worden gestimuleerd, onder andere bij de samenwerkingsopdrachten. Daarmee trainen de kinderen ook hun communicatieve en sociale vaardigheden.


Methodesoftware
De methodesoftware bevat dezelfde leerstof en opdrachten als de leerwerkboeken, maar is verrijkt met films, animaties en weblinks. U kunt elk jaar opnieuw kiezen tussen werken met het leerwerkboek, volledig digitaal, of een combinatie van beide. Bekijk ons aanbod voor Blended Learning.
 
Wijzer! Geschiedenis in het kort

  • Alle lesstof in één leerwerkboek of volledig digitaal
  • 20 Basislessen met de mogelijkheid om uit te breiden naar 38 lessen
  • Vakoverstijgende lessen
  • Opbrengstgericht werken door een heldere structuur en expliciete leerdoelen
  • Gevarieerde taken, gericht op meervoudige intelligentie (21st century skills)
  • Thematisch-concentrische methode
  • Interactieve instructiesoftware voor digibord en tablet
  • Optimale aansluiting op het VO

Gratis zichtzending
Wilt u kennismaken met Wijzer! Geschiedenis, vraag dan een gratis zichtzending aan. Deze bevat onder andere leerwerkboeken, een handleiding en kopieerbladen. Zichtzending aanvragen