Wijzer! Natuur & techniek


 

Wijzer! Natuur & techniek

Wijzer! Natuur & techniek leert kinderen alles over de mens, de samenleving, natuur en techniek. De methode omvat alle kerndoelen van Oriëntatie op de wereld en jezelf, domein Mens & samenleving en Natuur & techniek. In elk hoofdstuk staat een experiment, dat de kinderen met eenvoudige materialen zelf kunnen uitvoeren.

 

 

Een passend aanbod voor elk kind
De lessen en opdrachten staan allemaal in één leerwerkboek. In 20 basislessen worden op een voor iedereen toegankelijke manier de kerndoelen behandeld. Meer individuele uitdaging vinden de kinderen in de taken en in de vakoverstijgende lessen, waarmee het lesprogramma tot 38 uur kan worden uitgebreid. Er zijn doe-taken, denk-taken, talige taken en visuele taken. Zo kan elk kind zijn talent ontdekken en laten zien.

 

21st Century Skills
Met Wijzer! ontwikkelen kinderen hun 21st century skills. Ze werken aan hun probleemoplossend vermogen, leren plannen en kritisch nadenken. Een onderzoekende houding wordt gestimuleerd, onder andere bij de samenwerkingsopdrachten. Daarmee trainen de kinderen ook hun communicatieve en sociale vaardigheden.


Methodesoftware
De methodesoftware bevat dezelfde leerstof en opdrachten als de leerwerkboeken, maar is verrijkt met films, animaties en weblinks. U kunt elk jaar opnieuw kiezen tussen werken met het leerwerkboek, volledig digitaal of een combinatie van beide. Bekijk ons aanbod voor Blended Learning.
 
Wijzer! Natuur & techniek in het kort

  • Alle lesstof in één leerwerkboek of volledig digitaal
  • 20 Basislessen met de mogelijkheid om uit te breiden naar 38 lessen
  • Vakoverstijgende lessen
  • Opbrengstgericht werken door een heldere structuur en expliciete leerdoelen
  • Gevarieerde taken, gericht op meervoudige intelligentie (21st century skills)
  • Thematisch-concentrische methode 
  • Interactieve instructiesoftware voor digibord en tablet
  • Elk hoofdstuk bevat een proef of experiment
  • In de instructiesoftware zijn films van de proefjes opgenomen.
  • Uitstekende aansluiting op het VO

Gratis zichtzending
Wilt u kennismaken met Wijzer! Natuur & techniek, vraag dan een zichtzending aan. Deze bevat onder andere leerwerkboeken, een handleiding en kopieerbladen. Zichtzending aanvragen