Wijzer! Aardrijkskunde


 

Wijzer! Aardrijkskunde

Wijzer! Aardrijkskunde leert kinderen alles over de wereld. De methode omvat alle kerndoelen van Oriëntatie op de wereld, domein Ruimte in 20 duidelijk gestructureerde lessen. Elk hoofdstuk begint met een aansprekende kijk- en doeplaat en eindigt met een belevingsverhaal.

 


Een passend aanbod voor elk kind

De lessen en opdrachten staan allemaal in één leerwerkboek. In 20 basislessen worden op een voor iedereen toegankelijke manier de kerndoelen behandeld, inclusief topografie. Meer individuele uitdaging vinden de kinderen in de taken en in de vakoverstijgende lessen, waarmee het lesprogramma tot 38 uur kan worden uitgebreid. Er zijn doe-taken, denk-taken, talige taken en visuele taken. Zo kan elk kind zijn talent ontdekken en laten zien.


21st Century Skills

Met Wijzer! ontwikkelen kinderen hun 21st century skills. Ze werken aan hun probleemoplossend vermogen, leren plannen en beargumenteren. Creativiteit en een onderzoekende houding worden gestimuleerd, onder andere bij de samenwerkingsopdrachten. Daarmee trainen de kinderen ook hun communicatieve en sociale vaardigheden.


Methodesoftware

De methodesoftware bevat dezelfde leerstof en opdrachten als de leerwerkboeken, maar is verrijkt met films, animaties en weblinks. U kunt elk jaar opnieuw kiezen tussen werken met het leerwerkboek of een combinatie van beide. Bekijk ons aanbod voor Blended Learning.
 
Wijzer! Aardrijkskunde in het kort

  • Alle lesstof in één leerwerkboek of volledig digitaal
  • 20 Basislessen met de mogelijkheid om uit te breiden naar 38 lessen
  • Vakoverstijgende lessen
  • Opbrengstgericht werken door een heldere structuur en expliciete leerdoelen
  • Gevarieerde taken, gericht op meervoudige intelligentie (21st century skills)
  • Thematisch-concentrische methode
  • Behandelt alle 300 toponiemen van CITO
  • Topografie en kaartvaardigheden in elk hoofdstuk
  • Interactieve instructiesoftware voor digibord en tablet
  • Uitstekende aansluiting op het VO

Gratis zichtzending
Wilt u kennismaken met Wijzer! Aardrijkskunde, vraag dan een zichtzending aan. Deze bevat onder andere leerwerkboeken, een handleiding en kopieerbladen. Zichtzending aanvragen