Digitaal

Noordhoff Uitgevers en Basispoort

Basispoort is een initiatief van Alberts Onderwijs, Heutink, KG & Rolf, Malmberg, Noordhoff Uitgevers, Reinders Oisterwijk, ThiemeMeulenhoff en Uitgeverij Zwijsen. 
Doel van deze samenwerking is om het gebruik van online educatief materiaal voor leerkrachten en leerlingen in het Primair Onderwijs (PO) gemakkelijker te maken. Door het bieden van één simpele uniforme inlogprocedure voor al het digitale lesmateriaal (als vervanger voor een veelheid aan verschillende inlogmethodieken) minder voorbereiding en een lagere beheerlast voor de school.

Eén inlog: toegang tot al uw online software
Basispoort is een Single Sign On (SSO) oplossing voor alle methodesoftware van de aangesloten uitgeverijen. 
Door in te loggen op Basispoort beschikt u direct over alle methodesoftware waar uw school licenties voor heeft aangeschaft. U hoeft dus niet meer per methode en uitgeverij met aparte gebruikersaccounts in te loggen, maar u heeft met één account per leerling of leerkracht direct via Basispoort toegang tot al uw methode-afhankelijke en - in het geval van Ambrasoft - methodeonafhankelijke software. Tevens neemt Basispoort u werk uit handen bij het beheren van gebruikersgegevens. In Basispoort authenticeert leerkrachten en leerlingen op centraal niveau. Autorisatie van toegang blijft, weliswaar geautomatiseerd via Basispoort, plaatsvinden in het domein van de uitgeverij.

Basispoort is kosteloos
Alle basisscholen kunnen kosteloos gebruikmaken van de Single Sign On (SSO) oplossing. Om software van een uitgeverij te gebruiken dient de school over een licentie van de software te beschikken.

Methodesoftware en Ambrasoft School in Basispoort
De methodesoftware van basisonderwijs Noordhoff Uitgevers en Ambrasoft zijn beide aangesloten op Basispoort. De software van Noordhoff Uitgevers en Ambrasoft, samen ondergebracht in het platform mijnklas.nl, is dus ook toegankelijk via de centrale inlog van Basispoort.

Dr. Digi
De digibordsoftware Dr. Digi zal niet op Basispoort worden aangesloten. U kunt op Dr. Digi zowel nu, als na de aansluiting van Noordhoff Uitgevers op Basispoort, op de voor u bekende wijze blijven inloggen via www.drdigi.nl.

Hoe logt u in op de software van Noordhoff Uitgevers?
U kunt vanaf onze aansluiting op Basispoort op 4 manieren inloggen, namelijk via:

  • De slimme snelkoppeling van mijnklas.nl.
  • De snelkoppeling van Basispoort (via ‘mijn profiel’).
  • De methodesnelkoppeling (via ‘lesmateriaal’).
  • De leerkracht inlog van Basispoort (op school en thuis te gebruiken).


Instructievideo inloggen
In deze instructievideo laten we helder zien hoe u kunt inloggen in mijnklas.nl, zowel via Basispoort als rechtstreeks.

Nog vragen?

  • Klik hier voor de veel gestelde vragen of voor meer informatie vanuit Basispoort zelf.
  • Klik hier voor contact met de klantenservice van Noordhoff Uitgevers.