Digitaal

Bestel software

Let op! 

Via onderstaand formulier, kunt u software bestellen voor het basisonderwijs van Noordhoff Uitgevers. U kunt het onderstaande formulier gebruiken om zowel software te bestellen van Dr. Digi, leerlingsoftware in MijnKlas of de nieuwe methodesoftware. U kunt in het formulier aangeven via welke schoolleverancier u de software wilt bestellen. Het formulier berekent automatisch de bijbehorende kosten.

Bent u al gebruiker?
Maakt u al gebruik van de software van Dr. Digi of Mijn Klas? Dan worden uw licenties jaarlijks automatisch verlengd. Als u eerder een licentie heeft afgesloten, dan hoeft u geen bestelformulier in te vullen.

Bereken eenvoudig de prijs van de software voor uw school
De licentieprijs van de leerlingensoftware van de methode is per leerling vastgesteld. De bestelde software wordt per groep in rekening gebracht. Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde jaargroepsgrootte. De jaargroepsgrootte wordt berekend op basis van de schoolgrootte opgegeven aan het CFI, gedeeld door 8 jaargroepen. Met de rekentool berekent u eenvoudig uw prijs voor de bestelde software.

Probeer de software 4 maanden uit!
Wilt u eerst kennismaken met de methodesoftware van Noordhoff Uitgevers? Dat kan! U kunt een proefperiode van 120 dagen aanvragen met dit aanvraagformulier.