Geschiedenis

Methoden

Additionele materialen

Geschiedenis

Wijzer! Geschiedenis

Wijzer! Geschiedenis een complete en compacte methode voor groep 3-8 
De voordelen:

- Alle lesstof in één duidelijk leerwerkboek of digitaal
- Heldere structuur en expliciete leerdoelen
- Elk hoofdstuk heeft twee belevingsverhalen met concrete historische personen
- Alle tijdvakken en vensters van de canon worden behandeld in 20 basislessen. 

Wijzer! Wereldoriëntatie groep 3/4

Wijzer! Wereldoriëntatie een flexibel programma voor groep 3 en 4

De voordelen:
- Drie vakken in één.
- De belevingswereld als uitgangspunt.
- Past bij elke zaakvakkenmethode.
- Legt een goede basis voor de zaakvaklessen in groep 5.

Wijzer! De Serie

Wijzer! Een complete lesmethode voor groep 3-8
De voordelen:

- Elk vakgebied heeft dezelfde heldere structuur en expliciete leerdoelen.
- Elk jaar de keuze hoe u wilt werken: met het leerwerkboek of volledig digitaal.
- Alle kinderen bij de les met de gevarieerde taken.
- Verbindende thema’s tussen de zaakvakken.

Additionele materialen

De Bosatlas van de Geschiedeniscanon

De Canon van de Nederlandse Geschiedenis is verplichte leerstof in de bovenbouw van het BAO en de onderbouw van het VO. De Bosatlas v/d Geschiedeniscanon licht de 50 canonvensters toe aan de hand van  kaarten en grafieken.

Noordhoff Documentatiecentrum

Noordhoff Documentatiecentrum is een unieke verzameling informatieve boekjes. Kinderen zijn er dol op. Veel scholen zetten Noordhoff Documentatiecentrum in bij de kennisgebieden.