Lezen

Methoden

Additionele materialen

Noordhoff Documentatiecentrum

Hoofd- en bijzaken onderscheiden, de grote lijn ontdekken, tekststructuren herkennen, doelgericht informatie zoeken en vinden... Met Noordhoff Documentatiecentrum leren uw leerlingen spelenderwijs omgaan met zakelijke, informatieve teksten. U kunt de boekjes dan ook prima inzetten voor begrijpend en studerend lezen.
Verwerking: Plusboekjes
De kinderen verwerken de informatie met de Plusboekjes. Deze verschijnen bij de series Mini Informatie, Junior Informatie en Informatie. Uw leerlingen oefenen sleutelvaardigheden zoals informatie ordenen en in verband brengen. Elke leerling komt tot zijn recht: er zijn gemakkelijker en moeilijker vragen en opdrachten.