De adaptieve leerroute naar het eindexamen aardrijkskunde!

Ontdek de nieuwe editie voor de Tweede Fase!

buiteNLand 3e editie is afgestemd op de nieuwste exameneisen die vanaf 2017 in leerjaar 4 gaan gelden, met o.a. Brazilië en Zuid-Amerika als nieuwe regio’s. De  leer- en oefenstof zijn geactualiseerd en aangepast aan de nieuwste geografische inzichten. Naast de vertrouwde boeken vindt u deze bovendien volledig terug in de digitale leeromgeving: geen boek achter glas, maar een volwaardig multimediaal product.buiteNLand uitgelicht