Plein M: de basis voor het leergebied

Plein M is de basis voor het leergebied Mens & Maatschappij en is uitgegroeid tot de grootste vmbo-methode in dit leergebied. In Plein M komen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie en levensbeschouwing op een effectieve manier samen. Een breed leergebied vraagt om een stevige basis waarop docenten altijd kunnen terugvallen. Plein M heeft een sterk, doordacht fundament dat rekening houdt met verschillen tussen leerlingen en aansluit bij hun belevingswereld. Het is een echte doe-methode waarbij leerlingen op papier en digitaal actief aan de slag kunnen. Zo worden ze zich op een leuke manier bewust van de wereld om hen heen. Met Plein M legt u een goede basis.Plein M uitgelicht