Tot onze grote spijt moeten we u melden dat Noordhoff Uitgevers het uitgeven van de methode Literatuur[NU] het komende schooljaar (2014/2015) niet meer zal continueren. Als huidige gebruikers kunt u gewoon met het materiaal werken. Bestellen is helaas niet meer mogelijk. Lees meer informatie.