Literatuur [NU] geeft het literatuuronderwijs díe impuls die het nodig heeft!

Literatuur [NU] Nederlands is een gedegen, revolutionaire en eigentijdse literatuurmethode voor de Tweede Fase. Het is bovendien de eerste en enige methode die elk schooljaar wordt geactualiseerd en die flexibiliteit biedt waar het literatuuronderwijs van nu om vraagt. Meer informatie over Literatuur [NU] Nederlands

Tot onze grote spijt moeten we u melden dat Noordhoff Uitgevers het uitgeven van de methode Literatuur[NU] het komende schooljaar (2014/2015) niet meer zal continueren. Als huidige gebruikers kunt u gewoon met het materiaal werken. Bestellen is helaas niet meer mogelijk. Lees meer informatie.