Binas 6e editie voor havo/vwo

Binas 6e editie havo vwoBinas is hét naslagwerk voor biologie, natuurkunde en scheikunde in de Tweede Fase! De 6e editie is door het CvE vanaf 2015 toegestaan bij de nieuwe havo-eindexamens van biologie, natuurkunde en scheikunde en vanaf 2016 toegestaan bij de nieuwe vwo-eindexamens van biologie, natuurkunde en scheikunde. Op Examenblad.nl vindt u de officiële mededeling en onderstaande tabel:

 

Binas 6e editie sluit aan bij de nieuwe examenprogramma’s en is daardoor onmisbaar. 
Lees meer