Bestellen Neue Kontakte

Bestellen of een gebruikersexemplaar aanvragen?
In onze webcatalogus vindt u een overzicht van alle nieuwe en bestaande uitgaven van Noordhoff Uitgevers. Zo kunt u via de webcatalogus als docent ook gebruikersexemplaren aanvragen. Hiervoor wordt 20% van de verkoopprijs van het artikel in rekening gebracht.
Let op! Docenten en medewerkers van scholen hebben een Noordhoff-docentaccount nodig om te kunnen bestellen.
Ga naar de webcatalogus van:


Beoordelen
Wilt u Neue Kontakte beoordelen? Vraag dan een beoordelingsexemplaar aan »

Docentmateriaal bestellen
U kunt hier direct het online docentmateriaal bestellen. Het is niet mogelijk om dit via onze webcatalogus te doen.

Bestelinformatie: Titeloverzichten 2017/2018
Wilt u producten van Neue Kontakte bestellen of deze op de leermiddelen/boekenlijst zetten? Bekijk de bestelinformatie voor alle prijzen en ISBN’s voor het schooljaar 2017/2018. Elk methode heeft een apart tabblad. 
Klik op de link om het bestand te openen.
» Bestelinformatie en prijzen Talen 2017
 

Methodelicentie 2017
Download nu de actuele prijslijsten van de methodelicenties met de onderdelen.  
Klik op de link om het bestand te openen.
» Prijslijst methodelicentie met onderdelen Talen 2017


Tablet + online licentie 2017
Download nu de actuele prijslijsten van de tablet + online licenties met de onderdelen. Klik op de link om een bestand te openen.
» Prijslijst tablet + online licentie met onderdelen Talen 2017


Bladerbare catalogus 2017 
Bekijk hieronder de bladerbare catalogus voor Talen.

Catalogus Talen 2017