Terra!

Terra is een methode voor het vak aardrijkskunde voor de onderbouw, vmbo bovenbouw en de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs.
Terra 3e editie is in 2008 verschenen met voor het vmbo leerwerkboeken en in 2009 voor vmbo-t/havo/vwo met informatieboeken en aparte werkboeken. In 2007 verscheen Terra Tweede Fase.

Terra bestaat uit boeken en digitaal lesmateriaal.

Terra wordt niet meer herzien. Mocht u in de nabije toekomst op een nieuwe methode aardrijkskunde willen overstappen, dan verwijzen wij u graag naar de methode buiteNLand.

 


Erratum
In Terra 2 vmbo-t/havo Informatieboek Hoofdstuk 3 staat in de Extra-opdracht op pagina 60 dat in 1990 bij het uiteenvallen van Joegoslavië er in de kleinere landen gewapende conflicten ontstonden en dat “Alle Serviërs in Bosnië werden vermoord of weggejaagd”. Deze formulering is niet correct: In Bosnië werden mensen uit diverse bevolkingsgroepen weggejaagd of vermoord. Vooral de Bosnische moslimbevolking werd zwaar getroffen. Bij het stadje Srebrenica vermoordden soldaten van de Bosnische Serviërs meer dan 8000 Bosnische moslims.

Wij bieden voor deze fout in de tekst onze oprechte excuses aan.

Deel Terra 2 vmbo-t/havo Informatieboek wordt met deze passage niet meer uitgeleverd. Zo spoedig mogelijk zal een gewijzigde bijdruk verschijnen waarin de fout is hersteld en deze zal verstrekt worden aan de scholen waar deze lesmethode in gebruik is. De aangepaste tekst in de gewijzigde bijdruk is in overleg met het NIOD tot stand gekomen. Voor meer informatie over de Joegoslavië oorlog kunt u terecht op de website van het NIOD.