Gepersonaliseerd leren

Voor Noordhoff Uitgevers betekent gepersonaliseerd leren: in elke leerling het beste naar boven halen. Wij ondersteunen de docent om de talenten en mogelijkheden van iedere leerling maximaal te ontwikkelen.

Gepersonaliseerd leren is in de methodes onder andere zichtbaar in de adaptieve leerroutes. De leerstof en de opdrachten passen zich aan het niveau en het tempo van de leerling aan. Hij krijgt directe feedback en studieadvies. Met de informatie uit de dashboards kan de docent zijn leerlingen voortdurend bijsturen en coachen.

Door dit samenspel tussen leerling, docent en leeromgeving komen de talenten van elke leerling tot bloei.

Ga naar persoonlijk.noordhoff.nl