Getal & Ruimte Tweede Fase 11e editie

De nieuwe examenprogramma’s voor wiskunde in het havo en vwo zijn in 2015 gestart. Dat betekent dat uw leerlingen in de havo in 2017 eindexamen doen op basis van dit nieuwe programma en uw vwo leerlingen een jaar later in 2018.
De nieuwe programma’s hebben een andere inhoud en leggen andere accenten dan de huidige wiskundeprogramma's. 

De geheel vernieuwde editie van Getal & Ruimte voor de Tweede Fase biedt u alle oplossingen om uw leerlingen op een heldere, degelijke en stapsgewijze manier voor te bereiden op de nieuwe examenprogramma’s.

Werkt u al met Getal & Ruimte? U zult zich wederom herkennen in de heldere didactische structuur en het gebruiksgemak voor u en uw leerlingen. Daarnaast is de 11e editie nu nog verder uitgebreid met vele digitale toepassingen.

Vertrouwd en vernieuwend!

Vertrouwd
Getal & Ruimte neemt vanzelfsprekend zijn sterke punten mee in de vernieuwde 11e editie:

  • Getal & Ruimte is de methode waarin uitleg en oefening voorop staan;
  • heldere didactische structuur: theorie en oefenopgaven;
  • differentiatie korte en modale leerroutes;
  • kwalitatief hoogwaardige toetsopgaven en  RTTI-toetsen.


Getal & Ruimte is en blijft daarmee de beste garantie voor een goede voorbereiding op het nieuwe examen.

Vernieuwend
Met Getal & Ruimte, 11e editie bent u compleet toegerust voor het nieuwe examenprogramma. De ingrijpende wijzigingen in de nieuwe examenprogramma’s zijn volledig gedekt:

  • meer aandacht voor algebraïsche vaardigheden en examenvoorbereiding;
  • meer gevarieerde, uitdagende en motiverende opgaven;
  • verkorte routes in paragrafen met veel oefenstof
  • wiskundige denkactiviteiten in iedere paragraaf (aangeduid met een D).

 

Inhoudsopgaves
Bekijk de inhoudsopgaves voor de delen van Getal & Ruimte Tweede Fase 11e editie.

Gepersonaliseerd leren 
Gepersonaliseerd leren betekent voor ons: het beste uit elke leerling naar boven halen. En het betekent dat we u als docent ondersteunen om die talenten en mogelijkheden maximaal te ontwikkelen. We ontwikkelen oplossingen die eenvoudig zijn en waar u écht wat aan heeft. 

Op onze website persoonlijk.noordhoff.nl leest u hoe wij dit in de praktijk brengen.